God julemorgen på Næringslivets Hus

30. nov 2023, kl. 07.30–10.30
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen, Oslo Påmelding kreves Kostnadsfri deltakelse ved fremmøte Påmeldingsfrist 27. november 2023

Et godt arbeidsmiljø strekker seg langt utover tilgjengelig verneutstyr og tilrettelagt kontorplass. Psykososiale forhold blir stadig mer sentrale. Her er det fremdeles store gevinster å hente.

God julemorgen med NHO Viken Oslo

- arbeidsglede, arbeidsmiljø og kampen om de kloke hodene

Et godt arbeidsmiljø dreier seg om mer enn verneutstyr og tilrettelagt kontorplass. Psykososiale forhold blir stadig viktigere. Her er det fremdeles store gevinster å hente.

Denne morgenen settes psykososialt arbeidsmiljø på agendaen.

Vi skal både få høre om regelverket som omfatter arbeidsmiljø, og andre rammebetingelser som påvirker den sosiale bærekraftsdimensjonen - som ESG-rapportering, EUs taksonomi og FNs bærekraftsmål. Videre vil du få tips til kulturbygging, hvordan skape sunne arbeidsplasser og erfaringsdeling til inspirasjon. Morgenen starter med julefrokost, det blir buffetservering, og avsluttes med lederoppdraget som ligger i det å etablere et godt arbeidsmiljø.

Disse vil du møte på scenen: 

• Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO
• Yvonne Fosser, CEO i Amesto People & Culture
• Henrik Grøtterud, daglig leder i Nærbakst Øst
• Mona Schau-Rustan, people & culture manager i Grønn Jobb
• John Hammersmark, Kapteinen

Fra venstre: Anne Louise Aartun Bye, Yvonne Fosser, Henrik Grøtterud, Mona Schau-Rustan, John Hammersmark

Praktisk 

Pris: Påmelding og deltakelse koster ingenting*. Påmeldingen er bindende.
*Kommer du, så byr vi på arrangementet. Skulle du bli NoShow/ikke dukke opp, betaler du plassen din selv. Vi vil da etterfakturere en arrangementskostnad på kr. 750,- ink. mva.

Program

07:30 Registrering, hyggelig julefrokost og småprat rundt bordene
08:00 Åpning og velkommen
08:05 Hva sier regelverket?, Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO
08:20 Den sosiale bærekraftsdimensjonen, Yvonne Fosser, CEO i Amesto People & Culture
08:40 Slik har vi lykkes med å skape godt arbeidsmiljø og felleskap hos oss. Erfaringsdeling fra: 
- 08:40: Henrik Grøtterud, daglig leder i Nærbakst Øst
- 08:50: Mona Schau-Rustan, people & culture manager i Grønn Jobb
09:00 Tid for pause
09:30 Arbeidsmiljøet - et lederoppdrag ved John Hammersmark, Kapteinen
10:30 Wrap up og takk for i dag

John Hammersmark, foredragsholder og kjent som Kapteinen i Kompani Lauritzen

Hammersmark har bakgrunn som oberstløytnant, og hadde mer enn 23 års tro tjeneste bak seg i Forsvaret da han valgte å slutte i 2015. Han begynte på befalsskole i Hæren som 19-åring, og har videre fullført alle nivådannende skoler i Forsvaret og har erfaring fra internasjonale operasjoner. Av sivil utdanning har han bachelor i administrasjon og ledelse. Frem til 1. mars 2022 hadde han jobben som direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund. Han jobber nå som foredragsholder, i tillegg til samarbeidet med produksjonsselskapet Seefood som lager Kompani Lauritzen.

Militært sett har han hovedsakelig drevet med såkalt jegertjeneste. Det er en type aktivitet som stiller høye krav til prestasjon, utholdenhet, gode holdninger og teamarbeid – hvor både individ og gruppe må fungere og levere, under høy slitasje, stress og motgang. Hans mange års tjeneste i Forsvarets spesialkommando gjør ham i stand til å tilby en rekke betraktninger, refleksjoner og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere, også når man mislykkes. Lærdommene er relevante overalt.

Yvonne Fosser, CEO i Amesto People & Culture

Yvonne holder foredrag om arbeidskultur, jobbengasjement og HR-ledelse. Hun har 20 års erfaring som HR-direktør fra blant annet DHL, Felleskjøpet, Hewlett-Packard Norge og Innovasjon Norge. Hos de to sistnevnte, jobbet Yvonne Fosser for toppleder Anita Krohn Traaseth, og sammen med organisasjonen økte de både kjennskapen og attraksjonskraften til disse to virksomhetene. Yvonne har sittet i flere toppledergrupper og utviklet strategisk HR med fokus på kultur- og endringsprosjekter, etablering av ledelsesprogrammer og talentutvikling. Yvonne startet i 2020 HR-selskapet Amesto People & Culture med tjenester som HR for Hire, coaching/rådgivning av toppledere/mellomledere, endringsprosesser, kultur og lederutvikling.  Yvonnes visjon er å hjelpe så mange som mulig til å få det beste ut av sitt arbeidsliv, gjennom økt jobbengasjement.

Henrik Grøtterud, daglig leder i Nærbakst Øst

Henrik har hele sitt arbeidsliv jobbet i bakeribransjen. Med sine snart 50 runder rundt solen, han opparbeidet seg mye kunnskap og erfaring. Av utdannelse er han Diplombaker og konditor. I Nærbakst Øst har han gjennom mange år ledet etter mottoet: "Blide bakere gir bedre bakevarer". Nøkkelen for å lykkes med å skape et sterkt fellesskap og positiv arbeidskultur i bedriften, mener han at definitivt går gjennom virkelig å se og følge opp hver enkelt ansatt. I selve bakeriet styrer Henrik 100 ansatte. Ved full drift går bakeriet i 20 til 22 timer i døgnet, og kan produsere 40.000 brød om dagen. Bakeriet er kun nedstengt for nødvendig rengjøring. I tillegg kommer boller og skoleboller, og annet bakverk. Bedriften holder til på Tranby i Lier. Her bakes og kjøres det ut ferske bakervarer alle dager i uken. Konditoriet lager kaker til alle anledninger. Nærbakst Øst er en leverandør til engrosmarkedet, og noe av det de produserer er å finne hos morgenlevering.no og dagligvarebutikker i regionen. Nærbakst Øst er en del av Norgesbakeriene, en landsdekkende kjede med 26 lokale produksjonsbakerier

Mona Schau-Rustan, people & culture manager i Grønn Jobb

I Grønn Jobb er det mange engasjerte og kreative mennesker, og Mona er primus motor for at de gjennom lære og lek bygger felleskap og arbeidsmiljøet til en arbeidsplass der alle trives. Mona har en master i organisasjon og ledelse og flere års erfaring med ledelse og HR, blant annet fra Simployer og VPK Packaging, før hun startet i Grønn Jobb i fjor. Mona er opptatt av å gjøre HR til en strategisk partner i arbeidet med at bedriften skal nå sine målsetninger og at suksess oppnås gjennom å sette folk & kultur høyt på agendaen. Grønn Jobb er en godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste, som også tilbyr systemer, lederstøtte og kursportal innen HMS og arbeidsmiljø – tilpasset for mindre bedrifter. Bedriften har rundt 100 engasjerte, erfarne og dyktige ansatte, bestående av blant annet fagpersoner, helsepersonell, rådgivere, utviklere, markedsførere og kundebehandlere

Hjertelig velkommen til både arbeidsglede og juleglede
- en frokost i arbeidsmiljøets tegn med gode samtaler på tvers av alle bransjer