NHO

Innhold

Næringslivet presenterer grønne løsninger for Oslo kommune!

Næringslivet i regionen bidrar til å skape en miljøvennlig hovedstad. Her vil du få gode eksempler på bedrifter som har innovative og grønne løsninger.

Behov + løsning

Vi vil legge til rette for dialog mellom kommunen og bedriftene. Hvordan kan Oslo kommune legge til rette for miljøvennlige bedrifter? Kom med dine innspill til politikerene!
Jobber du i det offentlige? Kom og hør hvilke løsninger som er klare til å tas i bruk!

Møtet avsluttes kl. 11:30 med hyggelg minglelunsj. 

Møtet arrangeres av NHO Viken Oslo, Nasjonalt program for leverandørutvikling, og Entreprenørforeningen bygg og anlegg.