NHO

Innhold

Informasjonsmøte: Prosjekt Green Planet Strategy (GPS)

I NHO Viken Oslo jobber vi med et spennende forskningsbasert pilotprosjekt på bærekraftig forretningsutvikling, Green Planet Strategy. Bli med på et uforpliktende informasjonsmøte.

Behov + løsning

Prosjekt Green Planet Strategy (GPS)

Et kompetanse- og forretingsutviklingsprogram designet for å gi bedrifter økt konkurransekraft gjennom bærekraftstrategier. Programmet egner seg for alle typer bedrifter og bransjer.

GPS skiller seg først og fremst ut ifra andre «bærekraftsprogram» ved at det er forskningsbasert og at det viser vei mot økt konkurransekraft basert på bedriftenes egne behov og muligheter. GPS tar utgangspunkt i de forretningsmuligheter som allerede finnes i bedriften gjennom innovasjon, ny teknologi eller nye markeder.

Programmet er utviklet basert på omfattende forskning ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU, og testet ut av ledende bedrifter i samarbeid med NHO Agder. Programmet gir deltagerne faglig tyngde, samtidig som man lærer en rekke praktisk med verktøy. En viktig målsetting i løpet av programmet er å identifisere sterke forretningsmuligheter som gir betydelig miljø- og/eller samfunnsgevinst. Siden deltagerbedriftene kan jobbe med egne case, vil det være verdifullt uavhengig av bedriftens modenhet og ambisjonsnivå.

Prosjektet er pilotert i Agder i 2018 med 8 bedrifter. Deler av introduksjonsseminaret er allerede del av pensum i Master of Technology Management, et executive masterprogram med vekt på teknologi- og kunnskapsdrevet innovasjon tilbudt av NTNU/NHH. Tidligere deltakere er Agder Energi, Dyreparken, Gard, Arendal Fossekompani m.fl. (evalueringen fra Agder er positiv).

Programmet leveres av Nicolai S. Løvdal (PhD) og Arild Aspelund (PhD) fra FutureFrogs AS. Nicolai har 15 års erfaring fra ulike roller i krysningspunktet mellom bærekraft, innovasjon og entreprenørskap. Han har en doktorgrad på internasjonalt entreprenørskap innen miljøteknologi. Han har jobbet med små oppstartsbedrifter, multinasjonale selskap og som strategisk rådgiver til offentlige institusjoner som Forskningsrådet og Utenriksdepartementet. Nicolai er førsteamanuensis ved Senter for Entreprenørskap, UiO.

Arild Aspelund, Professor ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), NTNU. Arild jobber spesifikt med forskning på bærekraft og konkurransekraft og er koordinator for IØT strategiske forskningssatsning på Bærekraft. Han er også programdirektør for Master of Technology Management (MTM) som er et executive masterprogram som tilbys av NTNU og NHH i samarbeid med ledende internasjonale universiteter.

FutureFrogs har inngått et strategisk partnerskap med Implement Consulting Group.

Pris per deltager: 75 000,- (samme som i Agder) . Dette inkluderer 6 dagssamlinger med lunsj, 12 timers individuell coaching og tilgang presentasjoner og online beskrivelse av de forskjellige verktøyene.

 

Er dette noe du vil høre mer om,  delta på informasjonsmøte eller meld din interesse til prosjektleder Yusuf Nebi Bastas. Nebi er selvsagt også tilgjengelig for spørsmål på mail, yusuf.nebi.bastas@nho.no, eller telefon 462 65 916.