NHO

Innhold

Kompetansegapet i Asker og Bærums næringsliv

 • 14. apr 2021Kl. 08:30–09:30
 • Gratis

Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og NHO Viken Oslo inviterer til en samtale om kompetanse i næringslivet hvor du får høre om dagens status og hva du bør forberede deg på. Bli med oss på ett dypdykk i funnene fra tidligere Akershus fylke.

Slik er kompetansebehovet for næringslivet i Asker og Bærum. Hva viser undersøkelsen, og hva sier noen av våre lokale bedrifter?

Kompetansebarometeret er en stor undersøkelse av kompetansebehovet blant NHOs medlemsbedrifter. I hvilken grad har bedriftene et udekket kompetansebehov og hva er konsekvensene av dette? Kompetansebehov avdekkes etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. 

Program

 • Velkommen ved Gry Skådinn, Bærum Næringsråd
 • Innlegg fra NHO ved Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo
 • Paneldebatt med næringslivet:
  • Marianne Aasen, Direktør, Simula School of Research
  • Espen Ulimoen, Head of Engineering, ABB
  • Roger Hansen, Møller Bil Asker og Bærum
  • Arne Landmark, Adm. dir. for Stor-Oslo, Backe Entreprenør
 • Åpen mikrofon: Fritt frem for spørsmål, vi gir deg ordet.
 • Kort oppsummering  

Praktisk

 • Onsdag 14. april kl 08:30-09:30
 • Lenke til arrangementet sendes alle påmeldte i forkant av arrangementet.
 • Arrangementet er gratis

Fakta om NHOs Kompetansebarometer

Høsten 2020 gjennomførte NHO sjuende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. I år har 5547 bedrifter svart. De foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet.

Nye fokustemaer i NHOs kompetansebarometer 2020 er bedriftenes behov for IKT-kompetanse og kompetansebehov som følge av grønn omstilling. Nytt av året er også at kompetansemangelen tallfestes i antall personer. I barometeret for 2020 inngår dessuten benchmarking av resultatene for NHO-bedriftene opp mot hele næringslivet.

Velkommen!