NHO

Innhold

Hva kjennetegner bedrifter som lykkes globalt?

  • 19. mar 2019Kl. 09:00
  • Union Scene. Grønland 60, 3045 Drammen
  • Gratis for NHO-medlemmer
  • Påmeldingsfrist 3/17/2019

I Drammen den 19. mars kommer Conexus, Protan, Glava og mange flere – kommer du?

Visste du at eksporten bare fra Buskerud utgjorde 30 milliarder kroner i 2018?

Dette legger grunnlaget for om lag 18.000 arbeidsplasser nasjonalt.

Alle kommunene i Buskerud eksporterer men Kongsberg eksporterer mest. Handel har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. EØS-avtalen gjør Norge til en del av et stort europeisk marked.

Mer fra Menons eksportanalyse for NHO får du på vår årskonferanse 19. mars.

Målet med NHOs årskonferanse 2019 er å vise hvilke muligheter både vi som samfunn og bedrifter har til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt. Løsninger som igjen kan bevare og skape arbeidsplasser i Buskerud og i Viken.

Her er programmet:

Kl. 0830-0900 Registrering og enkel frokost
Kl. 0900 - Programstart

Del 1.
Åpning
Nina Solli - Regiondirektør i NHO Viken Oslo

Velkommen - Vi og verden
   Arvid Moss - President i NHO
Betydningen av EØS for norsk næringsliv
   Jan Erik Grindheim – Førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen
• Eksport fra Buskerud skaper grunnlag for velferd og arbeidsplasser
   Anders Helseth - Seniorøkonom i Menon Economics
Alt starter lokalt - Dialog mellom ordførere og bedrifter
- Johnny Løcka, Kongsberg Teknologipark
- Kari Anne Sand, Ordfører i Kongsberg
- Betty-Karin Nørstebø, Uvdal Maskinfabrikk
- Eli Hovd Prestegården, Ordfører i Nore og Uvdal
- Håkon Olaus Asmundvaag, Dr. Holms

   Pause

Del 2.
Vi eksporterer bærekraft
   Erik Øyno - Konsernsjef Protan
Den norske modellen er effektiv
   Jon Karlsen - Administrerende direktør GLAVA AS / Saint Gobain Byggevarer AS
Livslang læring over hele kloden
   Steinar Evensen - Administrerende direktør Conexus
Globale utfordringer løses i felleskap
   Amund Grytting - Chief Operational Officer, Young Sustainable Impact 

Avslutning
Haakon Tronrud - Styreleder i NHO Viken Oslo

Lunsj 1200 - 1300