NHO

Innhold

Svart arbeid, et ran fra fellesskapet-hvordan kan kommunen, bedriften og hver enkelt hindre det?

Arendalsuka: Arbeidslivskriminalitet koster samfunnet 28 milliarder kroner i året, i følge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse. Det har vi ikke råd til å la fortsette. I NHO Viken Oslos medlemsundersøkelse svarer to av tre respondenter at deres bedrift i stor eller noen grad blir påvirket av useriøse aktører. Kampen mot arbeidslivskriminalitet må føres på flere fronter, både av partene i arbeidslivet, myndighetene, politiet og kommunene.

NHO Viken Oslo. Arendalsuka 2019

Hvordan kan vi forene kreftene i kampen mot useriøsitet?
Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for ca. 500 mrd. kroner i året. Hvordan kan denne innkjøpsmakten brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet i enda større grad?

NHO Viken Oslo og LO i Viken inviterer til debatt om hva vi sammen kan gjøre for å hindre arbeidslivskriminalitet.

Mer informasjon kommer.

Lenke til arrangementsside på arendalsuka.no: https://arendalsuka.no/event/view/12579

Velkommen