Vannhull Hallingdal: Bærekraft i bedrifter

10. feb 2023, kl. 08.00–10.00
Pers Hotell, Sentrumsvegen 72, Gol
Ingen deltakeravgift Påmeldingsfrist 08.02.2023

Velkommen til to spennende foredrag om bærekraft, frokost fra Mat so klart, kaffe/te og mingel med hyggelige folk.

PROGRAM:

Kl. 08.00 – 08.25: Frokost og mingel

Kl. 08.30 – 10.00: To foredrag: 

1. Bærekraftig bedrift = nøkkelen til suksess m/ Camilla Brox, bærekraftsrådgiver fra Brox Sustainable Business & Living

2. Bærekraft i praksis m/ Pål Knutsson Medhus, en miljøsertifisert opplevelsesprodusent fra Høve Støtt

Bærekraftig bedrift = nøkkelen til suksess med Camilla Brox
Fokus på bærekraft er viktig for å sikre langsiktig konkurranseevne, og helt avgjørende for at vi skal sikre våre naturressurser. Det handler om å vite hvordan ens virksomhet påvirker miljøet og klimaet, og hva en kan gjøre for å minske den negative påvirkningen. Videre så springer det ut mange forretningsmuligheter når en tenker nytt. Dette og mere til skal Camilla presentere, og vise eksempler på hvordan ulike bedrifter fra ulike bransjer samarbeider om bærekraft. SAMMEN sikrer vi en bærekraftig fremtid, sier hun.

Bærekraft i praksis med Pål Knutsson Medhus
Her får du en forløsende praktisk tilnærming til omgrepet bærekraft! Pål er en praktiker og har jobber med alle de ti bærekraftprinsippene i mange bedrifter, i det ganske land i snart 15 år. Han utfordrer deg og din bedrift til å ta tak! Gjøre noe. Slutte å prate om bærekraft, men heller gjøre det man kan der man er. Og alle de ti prinsippene er like viktige å jobbe med på likt, like mye. Disse prosessene har endret mang en holdning til, og mange bedrifters tilnærming til, BÆREKRAFT i praksis!

Vi som samarbeider om arrangementet Vannhull Hallingdal, har ambisjoner om å få til fire frokostmøter i året hvor vi setter dagsaktuelle og regionale temaer på dagsorden.
Dette er for deg som ønsker nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner hvor du kan mingle med hyggelige folk over en kopp kaffe/te og en enkel frokost.

Arrangører: Regionrådet for Hallingdal, Hallingdal Næringshage, NHO Viken Oslo, NITO, Gjensidige Hallingdal, Sparebank1 Hallingdal Valdres og Skue Sparebank.