Arrangement, NHO Viken Oslo

Waterhole Ringerike: Sosial bærekraft i praksis

7. des 2022, kl. 08.00–09.30 USN Campus Ringerike, Bredalsveien 14, Hønefoss
Ingen deltakeravfift
Påmeldingsfrist 6. desember

Bedriftene skriker etter arbeidskraft. Hvordan finne arbeidstakere du trenger og samtidig bidra til at flere kommer seg i jobb? Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter.

Du møter: 

  • Bjørn Erik Tangen leder Møller Medvind. Hans fokus er å gi unge i utenforskap en hjelp og dytt inn i arbeidslivet. Målet er et økonomisk uavhengig liv, med mening, vekst og utvikling.  Møller medvind er opptatt av at alle skal bli sett, bli respektert, ha tillitt til hverandre og snakke godt sammen.
  • Jobbspesialistene fra NAV Ringerike kommer. Bedriftene SATEBA og Nor IT deltar med sine erfaringer og råd og tips.

Påmelding nødvendig.

Frokosten spanderes av Waterholes samarbeidspartnere. Serveres i kafeen kl. 8:00-8:25, før vi går samlet til auditoriet.

Waterhole Ringerike har som mål å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner. Aktuelle temaer av regional interesse settes på dagsorden. Waterhole Ringerike arrangeres fire ganger i året.

Arrangører: NHO Viken Oslo, Ringerike Næringsforening, USN, NITO, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Skue Sparebank Hønefoss.