NHO

Innhold

Hva er Female Future?

Deltakere på Female Future i 2020 hører på et foredrag.

Deltakere på Female Future i 2020.

NHO er opptatt av å sikre bedriftene tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Da må også kvinnene med på laget.

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Programmet inneholder flere samlinger. Temaer er egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering. 

Programmet har vakt interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en "executive boot camp", og ved to anledninger er Female Future utnevnt av ILO som eksempel på "best practice".

NHO Female Future gir bedriften tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater. 

Hvem kan delta i Female Future?