Full gass for biogass

27. sep 2021, kl. 09.00–11.00
Gratis Påmeldingsfrist 27. september

Nær sagt alle er enige om at biogass har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet, særlig i næringstransporten. Mange aktører satser allerede. Men hva skal til for at biogass virkelig skal ta av i Norge? Grønt landtransportprogram er på saken.

Arrangør: Grønt landtransportprogram

Klikk her for å se livestream: 

Det blir anledning til å delta både fysisk og digitalt. 

Bærekraftig biogass er en energiressurs som kan gi store utslippskutt i transportsektoren, særlig på de tunge og lange transportene. Produksjonen er økende – men hvilket volum er det realistisk å få til? Kjøretøyene masseproduseres allerede – hvem leder an? Hva slags planer har store og mindre transportører og maskinoperatører for biogass? Og hva med infrastrukturen for fylling?

Grønt landtransportprogram inviterer næringslivsaktører, organisasjoner, beslutningstakere og andre interesserte til webinar, for å gjøre opp status for biogass i Norge, og peke ut retningen fremover.

Det blir innledninger fra viktige aktører i hele verdikjeden knyttet til biogass, og en politisk diskusjon med både avtroppende og påtroppende regjeringspartier. 

Du møter blant annet Norsus, Biokraft, VEAS, Scania, AK Maskin, Becker Entreprenør, Tine, DB Schenker, Gasum, AirLiquide, Biogass Norge, Avfall Norge, Energigass Norge og Bondelaget, samt sentrale politikere med ansvar for grønn transport. Arrangementet ledes av Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport. 

Programmet er som følger: 

Velkommen – hva skal vi få høre i dag?

Ole A. Hagen, møteleder, næringspolitisk direktør NHO Logistikk og Transport
Christoffer Sahl, sekretariatsleder Grønt landtransportprogram

Status på kjøretøy, fylling og produksjon
Kari-Anne Lyng, seniorforsker PhD ved Norsk institutt for bærekraftforskning NORSUS

Hva produseres?
Håvard Wollan, CEO Biokraft Norge AS
Jan Kåre Pedersen, administrerende direktør RENOVO 
VEAS (tbc)

Hva finnes av kjøretøy og maskiner?
John Lauvstad, direktør kommunikasjon, branding og bærekraft i Norsk Scania
Arne Røed, forretningsutvikler i A-K Maskiner

Hva gjøres og kjøres?
Bjørn Malm, leder bærekraft i TINE
Per-Ove Svartangen, bærekraftsansvarlig landtransport, Schenker AS
Becker Entreprenør AS (tbc)

Hva kan bygges?
Ivar Ugland, salgssjef i Air Liquide Skagerak
John Melby, direktør trafikk i Gasum
Ahlsell (tbc)

Hvilke virkemidler trengs?
Samtale med Pia Farstad von Hall (Biogass Norge), Tore Woll (Energigass Norge), Egil Hoen (Norges Bondelag), Kåre Fostervold (Avfall Norge)

Ny regjering, nytt Storting, nye muligheter
Samtale med sentrale politikere fra det nyvalgte Stortinget, avtroppende regjering, og mulig nye regjeringspartnere

Velkommen!