Grensekryssende godskonferanse

6. des 2022, kl. 08.45–15.30

Godstransporten mellom Norge og Europa forventes å øke fremover og behovet for grønn transport er stort. Konferansen vil sette søkelyset på det dynamiske spenningsfeltet mellom vekst og bærekraft: Kan effektiv og klimavennlig godstransport bidra til etablering av grønn industri, økt eksport og verdiskaping?

I samarbeid med NHO Transport og miljøstiftelsen ZERO inviterer Østlandssamarbeidet til Godskonferanse på Deichman Bjørvika, 6. desember 2022.

Grønnere og smartere godstransport - hvordan kan vi lykkes?

Norge skal ta en internasjonal lederposisjon i det grønne skiftet. Da må ny bærekraftig industri utvikles og klimagassutslippene i transportsektoren reduseres. På konferansen vil dette spenningsfeltet utforskes nærmere. 

Tre områder vil være i særlig fokus:

  • Grensekryssende gods
    - Hvordan kan internasjonalt samarbeid bidra til grønn omstilling og logistikk på tvers av grenser?
  • Bærekraftig vekst
    - Hvordan kan effektiv og klimavennlig godstransport bidra til etablering av grønn industri, økt eksport og verdiskaping?
  • Forsterket samarbeid
    - Hvordan samarbeider offentlige og private aktører for å løse felles problemstillinger fremover?

 

Foreløpig program

08.45 - Registrering

09.15 - Praktisk informasjon v/ Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder, Østlandssamarbeidet

09.20 - Velkommen v/ Raymond Johansen, byrådsleder, Oslo kommune

09.30-10.30 - Tema 1: European transport 2030, greener and smarter?

09.30 - Introduksjon v/ Thomas Becker, managing director, STRING

09.35 - European transport perspectives 2030 (video) v/ Pat Cox, Coordinator, EU ScanMed

09.40 - Smarter and greener European cities and regions v/ Guido Beermann, Managing Director, Brandenburg

09.50 - The need for Nordic transport cooperation v/ Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC and Vice Chair of Scandria Alliance

10.00 - The Norwegian perspectives and contributions v/ Johan Vasara, State Secretary, Ministry of Transport

10.10 - Political dialogue
- Guido Beermann, Minister of Transport, Brandenburg
- Siv Henriette Jacobsen, Governing Mayor, Viken county
- Terje Riis-Johansen, County Mayor, Vestfold og Telemark county
- Johan Vasara, State Secretary, Ministry of Transport
- Åsa Ågren Wikström, Deputy Chair of the Board of Kvarken Council EGTC and Vice Chair of Scnadria Alliance

10.30-10.45 - Kaffepause

10.45-12.00 - Tema 2: Godstransport i lys av det grønne skiftet

10.45 - Introduksjon v/ Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport, ZERO

10.50 - Strategier for økt godstransport og reduksjon av utslipp v/ Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO

11.00 - Eksempler på grønne og konkurransekraftige verdikjeder v/ Pia Farstad von Hall, daglig leder, Biogass Norge

11.25 - Prosjekt grønne energistasjoner v/ Lotta Möllerfalk, prosjektleder Østlandssamarbedet

11.30 - Bli best gjennom grønn konkurransekraft v/ Kirsti Leirtrø, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

11.40 - Panelsamtale
- Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO
- Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune
- Kirsti Leirtrø, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

12.00-12.45 - Lunsj

12.45-14.10 - Tema 3: Gods på tvers av grenser

12.45 - Introduksjon v/ Are Kjensli, administrerende direktør, NHO Logistikk og Transport

12.50 - Grensekryssende gods på sjø og bane: Hva er status og hvordan tilpasser transportselskapene seg til en ny tid?
- Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør, CargoNet
- Gøran Andreassen, senior vice president, Bring
- Trond Tønjum, konserndirektør/executive vice president - Cargo, Color Line AS

13.30 - Panelsamtale
- Kosta Tsesmetsis, market and customer relationship manager, ScanMed
- Carl Fredrik Karlsen, kommersiell direktør, CargoNet
- Trond Tønjum, konserndirektør/executive vice president - Cargo, Color Line AS
- Stein Erik Lauvås, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

13.50-14.10 - Kaffepause

14.10-15.30 - Tema 4: Korridorsamarbeid for realisering av felles mål

14.10 - Introduksjon v/ Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder, Østlandssamarbeidet

14.15 - Nordisk transportsamarbeid
- Fredrik Bärthel, senior utredningsledare Gods och ITS, Trafikverket Transportkvalitet
- Kosta Tsesmetsis, market and customer relationship manager, ScanMed

14.30 - TEN-T og Norge - status for nye retningslinjer og arbeidet på norsk side v/ Paal Iversen, seniorrådgiver, Samferdselsdepartementet

14.40 - Scan-Med Observatory: Grensekryssende transportkorridorer og urban nodes v/ Tiina Ruohonen, prosjektleder, Oslo kommune

14.50 - Grønn og grensekryssende transportinfrastruktur v/ Thomas Becker, managing director, STRING

15.00 - Prosjekt Grønn Jyllandskorridor v/ Tommy Tvedergaard Madsen, specialkonsulent, Region Nordjylland

15.10 - Panelsamtale
- Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådleder, Viken fylkeskommune
- Terje Riis-Johansen, fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune
- Per Harbø, seniorrådgiver, Grønt Landtransportprogram (NHO)
- Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, ZERO

15.30 - Avslutning v/ Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune

 

Se mer om programmet og hvordan man kan melde seg på her.