Stormøte i Grønt Landtransportprogram

15. feb 2023, kl. 10.00–15.00
Middelthuns gate 27, Oslo Møtesal: Gustav Vigeland 1 Gratis Påmeldingsfrist 3. februar 2023

For første gang samler Grønt landtransportprogram alle våre medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter og observatører fra offentlig virksomhet til et stormøte. Her vil hele landtransportens verdikjede være representert når vi gjør opp status og ikke minst peker ut veien videre for å nå klimamålene. 

Arrangementet er kun for medlemmer, partnere og observatører i GLP
Lunsj og kaffemat inkludert
Program

Se fullstendig program her 

Kl 10:00 – 14:00: 

Sammen om 2030 målene - er vi på rett vei? Regjeringen har lagt lista og offentlig sektor og næringsliv bretter opp ermene. Politikere og næringslivstopper gir oss innsikt i om det er samsvar mellom ambisjoner og virkelighet.  

Analysene er her - hva er nytt? Vi presenterer blant annet Transportmønsteranalysen og det nyeste av kartgrunnlag og markedsrapporter. 

Kunnskapsgrunnlaget er på plass - hva nå? Vi diskuterer hvordan det offentlige og næringen best kan samhandle for å realisere det grønne skiftet i landtransporten.

Grønt landtransportprogram sitt operative arbeid og satsningsområder - hva er veien videre? Vi presenterer status i programmet, pilotprosjektene og faggruppene, lanserer veilederen for grønne innkjøp, samt peker ut veien videre. 

Kl 14:00 - 15:00:    Mingling og enkel servering 

Vel møtt!