Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

- Den nye eierskapsmeldingen kan bli en gamechanger for å nå Norges klimamål innen transport

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB.

Fredag 21. oktober la næringsminister Jan Christian Vestre frem en ny eierskapsmelding hvor blant annet hensynet til klima og bærekraft ble tydeliggjort og forsterket.

Skal bidra til raskere grønn omstilling 

Eierskapsmeldingen skal bidra til en raskere grønn omstilling og stiller tydeligere forventninger til selskapene. Det vil bli stilt krav om at alle statlige selskaper har klimamål som forplikter og som bidrar til å sikre målet om netto nullutslipp innen 2050. Samtidig må selskapene levere årlig rapport om sine direkte og indirekte klimautslipp.  

Selskapene må nå inkludere klima i alle sine strategier, beslutninger, investeringer og drift.  

- Jeg vil rose regjeringen og næringsminister Vestre for en ambisiøs, tydelig og sterk eierskapsmelding. Ikke minst på vegne av klima, natur og bærekraft. Med tydelig retning legges det forventninger til statlig eide selskap om å sette klimamål og rapportere på klimarisiko, sier programleder i GLP, Ingelin Noresjø. 

Kan bli en gamechanger 

- Dette kommer til å forandre Norge og etter hvert også verden, fortalte næringsministeren i forbindelse med lanseringen. 

Transportsektoren er blant områdene hvor den nye eierskapsmeldingen vil kunne få stor betydning. Den vil blant annet ha mye å si for hvordan selskapene gjør sine innkjøp. Programleder Noresjø deler derfor næringsministerens begeistring.

- Dette kan bli en gamechanger for å nå Norges klimamål innen transport, og er veldig gode nyheter. 

 

Les mer om den nye eierskapsmeldingen her