Becker Entreprenør ønsker å forandre anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen står for betydelige klimagassutslipp og lokal forurensing. Becker Entreprenør tar sin del av ansvaret, og ønsker å forandre anleggsbransjen. Daglig leder Line Becker deler selskapets erfaringer med å prøve ut nye metoder og testing ny miljøvennlig teknologi, og forteller om deres investeringer for å nå målet om en utslippsfri bygg- og anleggsbransje.

Becker Entreprenør er en familiebedrift i Lørenskog med store ambisjoner. De ønsker å forandre hele anleggsbransjen for å møte vår tids aller største utfordringer. Becker ble startet i 2001 av Hans Erik Becker, og bedriften utfører alle typer grunn- og anleggsarbeider, infrastruktur for vann og avløp og mindre betongarbeider. Med en stor og moderne maskinpark er de i stand til å håndtere de fleste fossilfrie prosjekter og oppdrag. For Becker Entreprenør er begrepet bærekraft altomfattende - det gjelder både klima, miljø, sosiale forhold og økonomi.

- Vi har store ambisjoner om å kutte utslipp og etter hvert bli helt utslippsfrie i tråd med det Oslo kommune har sagt at de ønsker. Et av våre mål er at 35% av våre anleggsmaskiner skal være elektriske innen 2021. Videre har vi et mål om at 55% av lastebilparken vår skal drives på enten biogass eller elektrisitet innen første kvartal 2022. Vi har også skiftet store deler av varebilene og administrasjonsbilene våre til elektriske kjøretøy, sier daglig leder Line Becker i Becker Entreprenører AS.

Er det anbudskonkurranser med økte miljøkrav som fører til at dere regner med dette vil lønne seg?

- Økte krav vil jo komme, men det er òg utfordringen. Vi mener at de kravene som kommer ikke er gode nok. Det må være mer kontroll med det en faktisk får gjennom et anbud, da det kan trikses og høstes poeng fra ting som ikke gir reelle utslippskutt, sier Line Becker

Hvordan løser dere nok strømtilgang på anleggsplassene?

- Det er fortsatt en stor utfordring å sikre full drift på maskinene en hel dag. Vi er avhengige av å kunne lade i lunsjen og å ha nok strøm tilgjengelig akkurat da. Vi har anskaffet en powerbank som skal lade el-graveren. Utfordringen er at dette ikke støttes av Enova. Dette er jo pilotprosjekter – dyre og usikre – så Enova må på banen, sier Line Becker.