Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Enovas støttetilbud til landtransport

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet og har flere støtteprogrammer rettet mot ny energi- og klimateknologi i landtransporten. Vi tok en prat med markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland, som fortalte om hvilket virkemiddel Enova skal være, og hva de har fått til så langt innen landtransporten.

Enovas nullutslippsfond inkluderer en rekke støttetilbud som skal kutte utslipp i næringstransporten, gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Basert på volum av budsjett og antall prosjekter så er dette en av de største satsningene innenfor porteføljen av virkemidler hos Enova. I fjor tildelte Enova 1182 millioner kroner fordelt på 2908 prosjekter.

Én av disse satsningene var el-varebiler, der markedet har skutt fart de siste årene. Enova har i perioden 2017-2020 gitt tilsagn om støtte til anskaffelse av 18.028 el-varebiler. El-varebil-ordningen har bidratt til at svært mange har tatt i bruk denne teknologien før kravet om nullutslipp i offentlig sektor trer i kraft.

- Dette tror vi skyldes at ordningen er svært enkel og effektiv. Søkerne får innvilget støtte på minuttet og Enova sine egne kostnader ved å administrere virkemiddelet er lave som følge av helautomatiserte prosesser, forteller markedsjef for transport i Enova Gunnel Fottland.

Markedssjef for transport i Enova, Gunnel Fottland. Foto: Enova

Enovas virkemiddelstrategi er å være et spesialverktøy for omstillingen til lavutslippssamfunnet når ikke markedet kommer i gang av seg selv, eller de generelle politiske virkemidlene utløser en rask nok overgang.

- Det er mange gode initiativer på gang innenfor mange sektorer, og Enova har en viktig rolle som et virkemiddel for å utløse dette når markedet ikke kommer i gang av seg selv. Vi tror at det å legge støtten til sluttbruker vil ha positive følger for hele verdikjeden, avslutter Fottland.