Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Erfaringer med grønn omstilling av tungtransport på vei med Partifrakt og Posten Norge

Posten Norge og Partifrakt AS, to aktører innen tungtransport på vei, deltok på lanseringswebinaret for Grønt landtransportprogram for å snakke om sine erfaringer fra grønn omstilling av landtransporten. Foto: Posten Norge AS; Partifrakt AS

Partifrakt AS og Posten Norge deltok på lanseringswebinaret for Grønt landtransportprogram for å snakke om sine erfaringer med grønn omstilling av tungtransport på vei.

Programleder Aslak Bonde ledet en samtale med Partifrakt AS ved daglig leder og befrakter Espen Martinsen, og Posten Norge ved seniorrådgiver for miljø Hege Sagplass. Samtalen handlet om det grønne skiftet innen tungstransporten. 

Partifrakt AS holder til i Larvik, og er en av de større i landet på transport av løsmasse over korte eller lengre avstander. Dette omfatter produkter som ulike typer avfall, rivningsvirke, flis, bark og pulver. Dette kjøres med semitrailere med kapasitet 87-100 m3 per tralle. Partifrakt AS har kunder i hele Norge, men med hovedtyngde rundt om på Østlandet. Men de har også biler som går regelmessig til Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim og Mo i Rana for å nevne noen. 

- Vi har gode erfaringer med bruk av biogass, og opplever at vi har mindre stopp på lastebiler drevet på biogass enn på tilsvarende drevet på diesel. Utfordringen er at vi kun har tre fyllestasjoner for biogass, noe som gir begrensninger på hvilken del av vårt marked vi kan benytte dette drivstoffet på. For strekninger der det ikke er god nok dekning, er det en mulighet å kjøre halvparten av turen på biogass og resten på diesel, forteller Espen Martinsen fra Partifrakt AS

Posten Norge har av Sustainable Brand Index blitt kåret til den merkevaren i pakke- og logistikkbransjen som nordmenn oppfatter å være mest bærekraftig. Hege Sagplass i Posten Norge ser både utfordringer og muligheter knyttet til det å ta i bruk ny teknologi. Hun peker på at det er helt avgjørende å avgjørende å tilpasse ruten til den nye teknologien.

- Det er ikke alltid 1-1 å erstatte et fossilt kjøretøy med ny teknologi. For elektriske varebiler er det fremdeles utfordringer knyttet til rekkevidde, firehjulsdrift og lastekapasitet. Mange av de elektriske varebilene vi har i dag har lastekapasitet på 10-11 kubikk, men vi trenger i utgangspunktet 15 kubikk, forteller Sagplass.

Sagplass kan imidlertid fortelle at mange av de alternative kjøretøyene fungerer veldig godt når de tas i bruk. De elektriske mopedene og elektriske trallene er faktisk mer kostnadseffektive i byene. Og sjåførene er fornøyde med de grønne kjøretøyene sier Sagplass, som legger til at Posten Norge nå også har elektriske lastebiler i sin bilpark.

- Den store utfordringen nå er å gå fra småskala piloter til reell grønn omstilling. Da er teknologiutvikling, infrastruktur og kostnader nøkkelfaktorene, sier Hege Sagplass.

Sagplass nevner statlig støtte og fritak for bompenger som viktige tiltak for å få fart på det grønne skiftet.

Det er ikke et lite løft selv for en bedrift som Posten Norge å bytte ut alle fossildrevne biler i sin bilpark til klimavennlige biler.

- Det er utrolig kostnadskrevende, og vi kan ikke ha grønn vekst med rød bunnlinje. Det er jo de store, tunge kjøretøyene som kommer til å få størst effekt på CO2-utslippene, forteller Sagplass.

Posten Norge har nå tatt i bruk sitt første kjøretøy drevet på flytende biogass. Denne ene bilen fjerner utslipp tilsvarende cirka 90 varebiler.

- Vi har tro på å ta i bruk denne teknologien der det er mulig – men da må også fyllestasjonene være på plass, sier Sagplass.

Espen Martinsen fra Partifrakt AS mener at løsningene er å finne i de politiske rammevilkårene for nullutslippsteknologi innen næringstransporten:

- Det er ikke bare vi som transportører som skal være fremoverlente og ha en genuin interesse for det grønne skiftet innen næringstransporten – det må også være premissene for de politiske rammene, sier Martinsen.