Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Første offentlig tilgjengelige hurtigladere på plass på Filipstad

Foto: Klimaetaten.

Skal vi nå målene vi har satt oss for transportsektoren trenger vi kraftige oppgraderinger i tilgjengelig infrastruktur. Det er derfor veldig gledelig å se at Oslo kommune nå har etablert de første offentlig tilgjengelige hurtigladerne for tunge kjøretøy i Norge.

De to laderne er plassert på Filipstad, ved Posten og DHL sine terminaler. Begge laderne har to ladepunkter, hvorav det ene er åpent for alle lastebiler, busser og varebiler som trenger påfyll av strøm. 

 

hurtiglader.jpeg

Tilstrekkelig infrastruktur er helt avgjørende dersom Oslo kommune skal nå sitt mål om at alle tyngre kjøretøy skal være utslippsfrie eller benytte bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030. Et viktig ledd i denne prosessen er å etablere egne hurtigladestasjoner for næringstransporten.

- Hurtiglading er viktig. Særlig aktører innen vare- og nyttetransport melder om at de har behov for å hurtiglade i løpet av arbeidsdagen i tillegg til hjemmelading om natta. Hurtiglading vil også være nødvendig for de aktørene som kommer til Oslo fra andre byer og har lengre kjøreavstander. Derfor må areal prioriteres til dette formålet, og det er veldig bra at vi nå har fått til det på Filipstad, sier Margrethe Lunder fra Klimaetaten.   

Flere hurtigladere kommer 

Filipstad er det første av flere steder hvor kommunen ønsker å etablere hurtigladestasjoner. Videre er det planlagt ladere på Grønlikaia og Skøyen.  

Oslo kommune har også lansert en tilskuddsordning for hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy, som de håper skal bidra til å ytterligere øke tilbudet og forbedre den tilgjengelige infrastrukturen. 

Les mer om de to laderne på Filipstad her