Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Grønt landtransportprogram mottar oppstartstøtte fra Klima- og miljødepartementet

Lanseringen av Grønt landstransportprogram ble markert utenfor Næringslivets hus av politikkdirektør Mari Sundli Tveit i NHO og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

Klima- og miljødepartementet gir 1 million kroner i oppstartstøtte til Grønt landtransportsprogram. Ordningen skal legge til rette for samarbeid i næringstransporten på land om nye lav- og nullutslippsløsninger.

Nyheten ble først publisert på Klima- og miljødepartementets nettsider

Aktører innen norsk skipsfart og marin industri har allerede i lang tid samarbeidet om utviklingen av nye nullutslippsløsninger og pilotprosjekter gjennom Grønt skipsfartsprogram. Nå blir det etablert et tilsvarende offentlig-privat samarbeid for landbasert transport.

- Vi vet at vi må gjøre store kutt i klimagassutslippene våre, og i Norge har vi mye å hente på transport og logistikk. I langstrakte Norge har vi mye næringstransport på vei, det er derfor bra og nødvendig at bransjen nå finner sammen for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere, sier klima og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Det er NHO som har tatt initiativ til å opprette programmet som involverer en rekke aktører i transportsektoren, både organisasjoner og bedrifter. Klima- og miljødepartementet gir nå 1 million kroner til oppstarten av programmet.

- Elbilpolitikken har vært en suksess i Norge, mange kjøper nå utslippsfri elbil framfor fossildrevne biler. Men det er fremdeles en vei å gå for tyngre kjøretøy. I tillegg til ordningene som allerede eksisterer gjennom Enova og Nullutslippsfondet er det viktig at det kommer et slikt initiativ òg fra bransjen selv, sier Rotevatn.

Hittil i 2020 er 7,4 prosent av varebilene i Norge el-varebiler, når det gjelder lastebiler eksisterer det bare noen få pilot-prosjekter.

Grønt landstransportprogram skal være en læringsarena for landtransporten for å forsere overgangen til grønne løsninger. Det skal engasjere aktører i hele verdikjeden til å velge grønt, alt fra vareeiere, transportleverandører, finansinstitusjoner og leasingvirksomheter.

 

Les mer

Kontakt oss om programmet
Organisering
Forside