Informasjonsmøte om satsing på biogass til tungtransport i Nord-Norge

16. november inviterer Rema 1000 sammen med Grønt Landtransportprogram (GLP) til informasjonsmøte om det første pilotprosjektet for biogass fyllestasjoner mellom Fauske og Alta. Informasjonsmøtet arrangeres etter konferansen fra "Transport fra kyst til marked" på Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

- Vi i REMA 1000 har som mål at all transport skal være fossilfri i 2030. Da må vi ta i bruk alle muligheter. El løser ikke alt. Vi har rundt 50 store og små transportører i hele landet som vi ønsker skal være med på grønn omstilling. Å få fart på utbygging av fyllestasjoner for flytende biogass er et viktig tiltak. Korridoren mellom Fauske og Alta er viktig for oss og mange andre. Derfor må vi komme i gang med etableringen av fyllestasjoner her, sier Rune Herje transportdirektør i Rema 1000 Distribusjon Norge og leder for pilotprosjektet.

Han gleder seg til å presentere prosjektet og fremheve mulighetene det vil gi for næringslivet.

- De som deltar får innblikk i aktørenes behov, utfordringer og løsninger. Alle får mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til det videre arbeidet. Møtet vil være særlig relevant for transportbedrifter og vareeiere i Nord-Norge, sier Herje.

Transportsektoren er Norges største utslippssektor med ca. 15 millioner tonn årlige CO2-utslipp. Av dette utgjør lastebiler, busser og varebiler 4 millioner. GLP jobber sammen med bransjen om å kutte utslippene for tungtransporten. Bjørn Røst Kjørmo er rådgiver i GLP og koordinator for prosjektet.

- For å nå klimamålene som er satt innen 2030, trenger vi biogass. GLP samler hele verdikjeden og setter i gang prosjekter der vi bygger infrastruktur. Utbyggingen av fyllestasjoner for biogass mellom Fauske og Alta er et eksempel på dette, sier Kjørmo.

Kjørmo tror møtet vil bli nyttig for mange.

-For å forankre prosjektet lokalt er det viktig å informere lokale aktører om hvilke muligheter prosjektet vil gi. Et viktig mål for oss er å skape trygghet for transportører slik at de kan satse på flytende biogass de neste årene, sier Kjørmo.

Om informasjonsmøtet

Dato: 16.11.2023

Tid: 13:30 – 15:30

Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

Informasjonsmøtet arrangeres etter konferansen "Transport fra kyst til marked" på Quality Hotel Grand Royal. Deltakelse er gratis, og du trenger ikke delta på konferansen for å bli med på informasjonsmøtet.

På møtet vil du blant annet få innsikt i pilotprosjektet, hvorfor biogass er viktig, hva kommunen og fylkeskommunen kan bidra med og hvilke muligheter det gir for næringslivet. 

I tillegg til Rema 1000 og GLP vil det bli innlegg fra NHO Arktis og Nordland, Hålogaland Ressursselskap, Cermaq, Nor-log og Barents Naturgass.

 

Fakta om pilotprosjektet:

  • Mål: Raskt etablere fyllestasjoner for flytende biogass på strekningene:
    • E39 mellom Kristiansand, Bergen og Ålesund
    • E6 mellom Fauske og Alta
  • Oppstart: høsten 2023
  • Deltakere: REMA 1000 Norge, Litra AS, TINE SA, Nortura SA, Firda Billag AS, Posten Bring AS, PostNord AS, Mesta AS, BAMA Logistikk AS, Air Liquide Skagerak AS, Gasnor AS, Gasum CGC AS, Norsk Scania AS, Volvo Trucks Norge, Iveco Norge AS, Energigass Norge, Veøy AS, St1 Norge AS, Norges Lastebileier Forbund (NLF), Saltens Gruppen AS, Barents NaturGass AS, Nor-log Gruppen AS, Ahlsell Norge AS, Collicare Logistics AS og GLP.