Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Kontakt oss

Grønt landtransportprogram er i en etablerings- og oppstartfase. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. Før sommeren planlegger vi å starte rekruttering av partnerbedrifter til programmet.

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte sekretariatet. 

Kontaktperson
Christoffer Sahl, sekretariatsleder, NHO.
Epost: christoffer.sahl@nho.no