Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

McKinsey: 85 prosent av nye lastebiler i USA, EU og Kina vil være elektriske innen 2040

I en ny rapport fra McKinsey anslås det at majoriteten av nye lastebiler i USA, EU og Kina vil være elektriske innen 2035. Andelen forventes å nå 85 prosent innen 2040.

imagem431s.png

Overlegen kostnadseffektivitet vil lede utviklingen 

Veien mot avkarbonisering vil bestemmes av tre hovedfaktorer:  

  • Reguleringer 
  • Teknologi og kostnader 
  • Markedsdynamikk og infrastruktur  

Rapporten fremhever blant annet EUs Fit for 55 og USAs Inflation Reduction Act som positive eksempler på hvordan politiske rammevilkår nå legger til rette for de store endringene som kreves.  

Tydelige politiske signaler vil gi insentiver til industriaktører om å satse på innovative løsninger for å senke kostnadsnivået til nullutslippskjøretøyene. Viktige deler av verdikjedene, som brenselcellesystemer og batterier, forventes å ha en bratt utvikling det neste tiåret. Dette vil bidra til å gjøre kjøretøyene konkurransedyktige.  

Når teknologien er moden og øker i skala, vil nullutslippslastebiler ha markant lavere totalkostnader i forhold til sine konkurrenter med fossilt drivstoff. Kostnadsfordelene vil dermed sørge for at eksisterende lastebilparker skiftes ut med nullutslippsløsninger.  

Krever massive investeringer i infrastruktur 

Om utviklingen skal skje som forventet, behøves det tilstrekkelig infrastruktur. En voldsom utrulling av lade- og hydrogenstasjoner må på plass, noe som vil kreve store investeringer. McKinsey forventer at investeringskostnadene knyttet til utrullingen vil være i en størrelsesorden på 450 milliarder dollar.  

image22ewp.png

I tillegg til massive forbedringer i infrastrukturen, krever den forventede utviklingen store investeringer i nye batterifabrikker. 12 nye gigafabrikker må på plass innen 2030, ifølge rapporten. Sammen vil behovene drastisk øke kraftetterspørselen, og utviklingen krever derfor også økt kraftproduksjon.  

Disse investeringene må gjøres før kjøretøyene kan rulles ut i stor skala. Gitt at utskiftingen av hele lastebilparken vil ta tid, selv etter at nullutslippskjøretøy dominerer salgstallene, har aktører ingen tid å miste.  

Til tross for utfordringene er McKinsey optimistiske med tanke på fremtiden til lastebilparkene, og avslutter rapporten på følgende vis:  

  Don’t underestimate the silent hum of a zero-emission truck. It is going to re-shape a whole industry.  

  

Les hele rapporten her, hvor det blant annet også oppgis at lastebiloperatører i Europa og Nord-Amerika vil ha over 70 ulike kjøretøymodeller å velge mellom innen 2024.