Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig?

17. aug 2021, kl. 11.00–12.00

Norge har mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene, og varetransporten ligger an til å øke jevnt fremover. Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hvordan halverer vi utslippene på ni år? Grønt landtransportprogram kommer til Arendalsuka for å snakke om disse temaene. Arrangementet kan også følges digitalt via linken under.

Dag: Tirsdag 17/8 2021 11:00 - 12:00

Sted: MØR biffhus

Stedsbeskrivelse: Restauranten 1. etasje

Antall plasser i lokalet: 100

Streaming: Registrer deg og følg arrangementet digitalt her 

Språk: Norsk 

Program:

  • Presentasjon av Grønt landtransportprogram
  • Forventninger fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (tbc)
  • Pilotprosjekt for batterielektriske tunge lastebiler – Asko m.fl
  • Teknologistatus og barrierer for elektrisistet, biogass, biodrivstoff og hydrogen
  • Panelsamtale med politikere: Virkemidler for teknologiskifte i næringstransporten

Arrangør: Næringslivets Hovedorganisasjon, Avfall Norge, Bilimportørenes Landsforening, Biogass Norge, Byggenæringens Landsforening, Byggevareindustriens Forening, Drivkraft Norge, Energi Norge, Energigass Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Hovedorganisasjonen Virke, LO, Maskinentreprenørenes Forbund, Miljøstiftelsen ZERO, Nelfo, NHO Logistikk og Transport, NHO Mat og Drikke, NHO Transport, Norges Bilbransjeforbund, Norges Bondelag, Norges Lastebileierforbund, Norges Skogeierforbund, Norsk Hydrogenforum, Norsk Industri, Sjømat Norge, Treindustriens Landsforening

Grønt landtransportprogram

Grønt landtransportprogram (GLP) er et offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Programmet ble etablert i januar 2021, etter å ha mottatt oppstartbevilgning fra Klima- og miljødepartementet. Deltakerne i programmet er en rekke næringsorganisasjoner, partnerbedrifter og offentlige virksomheter.

Formålet med GLP er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte med overgang til lav- og nullutslippskjøretøy og tilhørende lade- og fylleinfrastruktur. Programmet omfatter alle deler av den landbaserte næringstransporten, herunder lastebiler, varebiler, busser, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner.

GLP skal bistå norske bedrifter med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. Programmet skal være en arena for samhandling mellom næringsorganisasjonene, bedriftene og myndighetene, og bidra til utvikling og enighet om teknologiske løsninger, rammebetingelser og infrastruktur. Pilotprosjekter er tiltenkt en sentral rolle i programmet.

Bakgrunn

Norge har vedtatt svært ambisiøse klima- og teknologimål for transportsektoren. Utslippene av klimagasser skal halveres innen 2030, og lav- og nullutslippsteknologi må rulles ut i stor skala. Dette krever mobilisering av bedriftene og tettere samarbeid mellom myndighetene og næringslivet.

Mens utrullingen av elbiler har god fremdrift, er den landbaserte næringstransporten i startgropa. Situasjonen i dag er at sektoren ikke har gode nok løsninger eller virkemidler for at grønn omstilling skal skyte fart. Den landbaserte næringstransporten er organisert i ulike nærings- og bransjeorganisasjoner, og kjennetegnes av et stort antall mobile enheter og spredt eierskap. Derfor er det behov for en bredere mobilisering og kunnskapsdeling på tvers av bransjene, samt en mer systematisk dialog med myndighetene om utvikling av løsninger og infrastruktur.  

Kontaktperson: Christoffer Sahl, Seniorrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon, 92237855christoffer.sahl@nho.no