Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

NCC går foran i den grønne omstillingen av bygg- og anleggsbransjen

Elektrifiseringen av bygg- og anleggsbransjen pågår for fullt, og NCC er aktiv pådriver i den grønne bransjeomstillingen. Nærmere 20 prosent av selskapets anleggskjøretøyer er nå elektriske, og andelen øker.

NCC Infrastructure Norge utfører både store og komplekse prosjekter, og bygger og fornyer infrastruktur i lokalsamfunnet. Arbeidet deres omfatter hele verdikjeden fra design og konstruksjon til produksjon og vedlikehold. NCC bygger blant annet veianlegg, jernbane og sporvei, tunneler og broer, kaier, industri-, kraft- og idrettsanlegg, vann- og ledningsrenovering, anleggsvirksomhet og gravearbeid, vedlikehold og veiservice.

Elektrifiseringen av bygge- og anleggsbransjen pågår for fullt, og NCC er aktiv pådriver i den grønne bransjeomstillingen. Nærmere 20 prosent av selskapets anleggskjøretøyer er nå elektriske, og andelen øker, skriver NCC på sine egne nettsider.

Maskinsjef Jørgen Grønvold i bygg og anleggsselskapet NCC sier selskapet satser todelt innen grønn omstilling; både for vei-transport, men også maskiner og utstyr på byggeplasser. Bærekraft vektes høyt i anbudsprosessene i Oslo og andre store byer, noe som fører til at dette blir et viktig hensyn for NCC.

Blant NCCs klimatiltak står elektrifisering av maskinparken høyt på listen. Dette omfatter persontransport, massetransport og anleggsmaskiner. Videre kjøper de strøm med fornybargaranti, satser på en mer miljøvennlig asfaltproduksjon gjennom Green Asphalt, som reduserer CO2-utslippet med inntil 30%, velger materialer med høy resirkuleringsgrad, har fokus på fossilfrie bygge- og anleggsplasser, og forbyr tomgangskjøring, for å nevne noe.

- Det er i tillegg store miljøbesparelser med å planlegge riktig, forklarer Grønvold.

Optimalisering av massetransporten ved bruk av planleggingsverktøy som DynaRoad, Efficient Load Out, og deling av data er muligheter Grønvold peker på for sin bransje.

- Vi bruker mye tid på å se på hvordan man eksempelvis kan øke fyllingsgraden på en lastebil. Øker man med noen få prosent utgjør dette ganske mange lastebilturer på ett år, sier Grønvold.

Grønvold forteller at NCCs grønne omstilling har ført til at selskapets driftskostnader har gått ned, i tillegg til de generelle fordelene ved redusert støy og støv på arbeidsplassen. Av utfordringer trekker NCC frem begrensninger i hengevekt for større kjøretøy, samt tilgang til offentlig ladeinfrastruktur.

Jørgen Grønvold i NCC mener det er viktig å sette seg godt inn i bruken av ny teknologi før man går i gang med dette. Videre råder han andre som ønsker å bidra til den grønne omstillingen om å få oversikt over forbruket, og finne de lavthengende fruktene og plukke de først.