Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Organisering

Grønt landtransportprogram er et offentlig privat samarbeid om grønt skifte i landtransporten.

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta i programmet kan kontakte oss via sekretariatsleder christoffer.sahl@nho.no.


Medlemsorganisasjoner
 • Avfall Norge
 • Biogass Norge
 • Bilimportørenes Landsforening 
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Byggevareindustrien
 • Drivkraft Norge
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
 • Energi Norge
 • Energigass Norge 
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Miljøstiftelsen Zero
 • Nelfo
 • NHO Mat og drikke
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO Transport
 • Norges Bilbransjeforbund (NBF)
 • Norges Bondelag
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Hydrogenforum 
 • Norsk Industri
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • LO Norge
 • Treindustrien
 • Virke