Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Organisering

Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten. Deltakerne i programmet er Klima og miljødepartementet, tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter.

Formålet til Grønt landtransportprogram er å bidra til å realisere det vedtatte nasjonale klimamålet om å halvere transportutslippene innen 2030. Programmets raske medlemsvekst siden oppstarten vitner om nettopp viljen i næringslivet til å bidra til et bredt teknologiskifte i transportsektoren. Sammen med næringslivets aktører og myndighetene skal vi være en fasilitator for å etablere lønnsomme og gjennomførbare klimaløsninger for transportbransjen.  

Ønsker din organisasjon å være med på å forme og utvikle det grønne skiftet i transportsektoren?

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta i programmet oppfordres til å  kontakte oss via sekretariatsleder christoffer.sahl@nho.no.


Våre medlemsorganisasjoner
 • Avfall Norge
 • Biogass Norge
 • Bilimportørenes Landsforening 
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Byggevareindustrien
 • Drivkraft Norge
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
 • Energi Norge
 • Energigass Norge 
 • LO Norge
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Miljøstiftelsen Zero
 • Nelfo
 • NHO Mat og drikke
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO Transport
 • Norges Bilbransjeforbund (NBF)
 • Norges Bondelag
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Hydrogenforum 
 • Norsk Industri
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Sjømat Norge
 • Treindustrien
 • Virke