El-andelen av nyregistreringer i næringstransporten

Hva sier tallene om utviklingen av elektriske kjøretøy i næringstransporten? På denne siden holder Grønt landtransportprogram deg oppdatert på den nyeste statistikken for nyregistrerte lastebiler, varebiler og busser hentet fra Opplysningrådet for veitrafikken.

Elektriske lastebiler

Nyregistrerte lastebiler i 2022: Andelen elektriske lastebiler er på 4,2 prosent.

Registreringsstatistikken for elektriske lastebiler per 30.06.2022 viser at 97 av totalt 2308 nyregistrerte lastebiler er elektriske hittil i år. 

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken. 

Elektriske varebiler

Nyregistrerte varebiler i 2022: Andelen elektriske varebiler er på 20,9 prosent.

Registreringsstatistikken for elektriske varebiler per 30.06.2022 viser at 2619 av 12.490 nyregistrerte varebiler er elektriske hittil i år.

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Elektriske busser

Nyregistrerte busser i 2022: Andelen elektriske busser er på 43,2 prosent.

Registreringsstatistikken for elektriske busser per 30.06.2022 viser at 134 av totalt 310 nyregistrerte busser er elektriske hittil i år.

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken. 

Registreringsstatistikken for 2021 
  • Registrerte elektriske lastebiler i 2021: 64 av totalt 4635 registrerte lastebiler, altså 1,38 prosent, var elektriske. Alle disse bilene er over 6 tonn. Veksten er betydelig sammenliknet med foregående år.
  • Registrerte elektiske varebiler i 2021: 5495 av totalt 32.292 registrerte varebiler, altså 17,02 prosent, var elektriske (under 3,5 tonn/grønne skilter).

  • Registrerte elektriske busser i 2021: 101 av totalt 1127 registrerte busser, altså 8,96 prosent, var elektriske. 

    Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Drifstoffstatus på den totale bilparken

Den norske bilparken i 2020 etter type drivstoff 

Kilde: SSB.

På nettsiden til Statens vegvesen kan du i tillegg til en oppdatert status på nullutslippskjøretøy, se den historiske utviklingen av drivstofftypene fra 2005 frem til i dag. 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside