El-andelen av nyregistreringer i næringstransporten

Hva sier tallene om utviklingen av elektriske kjøretøy i næringstransporten? På denne siden holder Grønt landtransportprogram deg oppdatert på den nyeste statistikken for nyregistrerte lastebiler, varebiler og busser hentet fra Opplysningrådet for veitrafikken.

Den norske bilparken i 2020 etter type drivstoff 

Kilde: SSB

Elektriske lastebiler

Nyregistrerte lastebiler i 2021: Andelen elektriske lastebiler er på 1,26 prosent.

Registreringsstatistikken for elektriske lastebiler per 31.09.2021 viser at 44 av totalt 3501 nyregistrerte lastebiler er elektriske hittil i år. Alle disse bilene er over 6 tonn. Veksten er betydelig sammenliknet med foregående år.

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken. 

Elektriske varebiler

Nyregistrerte varebiler i 2021: Andelen elektriske varebiler er på 17,68 prosent.

Registreringsstatistikken for elektriske varebiler per 31.09.2021 viser at 4338 av 24.537 nyregistrerte varebiler er elektriske hittil i år (under 3,5 tonn/grønne skilter).

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Elektriske busser

Nyregistrerte busser i 2021: Andelen elektriske busser er på 8,72 prosent.

Registreringsstatistikken for elektriske busser per 31.09.2021 viser at 89 av 1021 nyregistrerte busser er elektriske hittil i år.

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken. 

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside