Første møte med ny samferdselsminister

Tradisjonen tro besøkte Norges samferdselsminister Transport og Logistikk konferansen, her ved nylig tiltrådte Jon-Ivar Nygård (Ap).

Transport & Logistikk-konferansen på Gardermoen har blitt en viktig konferanse for alle med en interesse for samferdsel i Norge. Her møtes både politikere og lederne av transport- og logistikkbedriftene til felles meningsutveksling. Etter over et år med pandemi, hjemmekontor og arrangementer på nett, var det derfor både gjensynsglede og forventning knyttet mot et nytt Storting og ny politisk ledelse innen transportsektoren.

Den 25. - 26. oktober var det nok en gang duket for Nordens største transport- og logistikkonferanse - denne gangen med etterlengtet fysisk tilstedeværelse på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Konferansen er et årlig høydepunkt og møteplass for bransjen, og inneholder et bredt program som dekker hele logistikkjeden. Post-pandemi versjonen og den 63. i rekken var heller ingen skuffelse, med 750 deltakere over to dager og et spennende program.
 
Grønn logistikk har vært et stort tema i mange år og var på agendaen under årets konferanse også. Utslippene må kuttes med 50% innen 2030. NHO har sammen med flere andre organisasjoner lansert prosjektet Grønt Landtransportprogram, og stilte som fersk utstiller med god mottagelse. 
 

Grønt landtransportprogram på Logistikk og Transport 2021 representert ved Kristine Heggem Brokstad (NHO) og Ann-Kristin Smith Moe.

Ole Andreas Hagen (Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport) og Kristin Halvorsen (direktør ved CICERO Senter for klimaforskning).

Første møte med ny samferdselsminister

Konferansen spiller en sentral rolle i norsk samferdselspolitikk, og mange var derfor spente på å møte Norges nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Fra scenen i åpningsforedraget uttrykte den nye statsråden glede over å være til stede og understrekte viktigheten av å møtes og snakke sammen. Nygård roste transportbransjen for å ha vært løsningsorienterte og fleksible under pandemien som har hatt en stor innvirkning på driften. 

Administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli sammen med Norges nye samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nygård pekte på at det må bli enklere og tryggere å komme seg rundt, og at klimautslippene fra transport må ned.
 
Samferdselsministeren kunne fortelle at det første han vil fokusere på som ny samferdselsminister er å utarbeide en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, i tillegg til å sette seg godt inn i hele sektoren og arbeide med å gjennomføre regjeringsplattformen. Nygård ønsker å benytte årets Transport og logistikk-konferanse til å bli kjent med bransjen og kommunisere regjeringens politikk til en stor og viktig bransje i Norge. 
 
Hva kan transportbransjen forvente av deg som samferdselsminister? 
- Jeg vil jobbe med mobilitet for gods i Norge, slik at vi klarer å sikre verdiskapning i hele landet vårt, og at vi sammen med bransjen sørger for at vi når klima- og miljømålene, forteller statsråden. 
 
- Vi ser frem til et godt samarbeid med den nye samferdselsministeren, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.
Bærekraft og grønn transport
Kan vi frakte varer og folk uten utslipp? Dette var tema da direktør i CICERO Kristin Halvorsen, konsernsjef for SINTEF Alexandra Bech Gjørv, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport Ole A. Hagen og daglig leder Vestre AS Jan Christian Vestre var samlet på scenen.

Fra scenen: Ordstyrer Erik Wold med konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport Ole A. Hagen, styremedlem i Vestre AS Sylvia Brustad, og leder for CICERO Senter for klimaforskning Kristin Halvorsen.

Klimagassutslippene fra transport består i hovedsak av CO2 fra bruk av fossilt drivstoff. De viktigste grunnene til økt etterspørsel etter transporttjenester er i hovedsak vekst i befolkning og økonomi. Uten nye eller styrkede virkemidler viser framskrivningene at utslippene fra mobiler kilder forventes å øke fra dagens 17 mill. tonn til om lag 19 mill. tonn i 2020 og 21 mill. tonn i 2030. I tråd med målet for transport i klimameldingen er det lagt til grunn at sektoranalysen for transport skal vise hvordan utslippene fra sektoren kan reduseres med minst 2,5–4 mill. tonn.

Sesjonen rettet søkelys på hvilke utfordringer en står fremfor i årene som kommer. Stikkord som Paris-avtalen, EUs Green Deal og Fit for 55, Klimamelding og Nasjonal transportplan stod på blokka, i tillegg til en diskusjon av løsninger for å møte de nye utfordringene bransjen vil stå ovenfor. 

Kristin Halvorsen fra CICERO presenterer tall for klimagassutslipp fra veitransport i Norge.

Alexandra Bech Gjørv presenterer SINTEF sin visjon: teknologi for et bedre samfunn.