Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den overordnede administrasjonen og den daglige driften av programmet, og er sammensatt av representanter fra flere ulike organisasjoner.

 

Medlemmer av sekratariatet:

 

Christoffer Sahl, sekretariatsleder​

Seniorrådgiver næringspolitisk avdeling i NHO

christoffer.sahl@nho.no

Tlf: 922 37 855

 

Ingelin Noresjø

Prosjektleder Grønt Landtransportprogram

ingelin.noresjo@nho.no

Tlf: 957 63 866

 

Thorleif Foss

Seniorrådgiver næringspolitikk i Norges Lastebileier-Forbund

tf@lastebil.no

Tlf: 414 03 599

 

Geir Kvam 

Rådgiver, samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet

geir.kvam@fellesforbundet.no

Tlf: 481 76 510

 

Ole A. Hagen

Direktør Næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport

olea.hagen@nholt.no

Tlf: 413 28 087

 

Ola Wolff Elvevold

Rådgiver, transport i Miljøstiftelsen ZERO

ola.elvevold@zero.no

Tlf: 416 85 031

 

Andreas Pihlstrøm

Advokat, næringspolitisk avdeling i NHO

andreas.pihlstrom@nho.no

Tlf: 928 18 332

 

Trygve Ulset

Seniorrådgiver, næringspolitisk avdeling i NHO

trygve.ulset@nho.no

Tlf: 411 07 173

 

Per Øyvind Langeland og Are Kjensli fra NHO bistår sekretariatet i arbeidet.

Erling Sæther er engasjert som konsulent i planleggingen av pilotprosjekter.