Foto:

100 batterielektriske lastebiler som "Emma" på veien på to år

Foto:

Testkjøring av batterilastebilen Emma markerer starten på det første pilotprosjektet i Grønt landtransportprogram. Målet for prosjektet, som ledes av Asko Transport, er å få 100 store batterielektriske lastebiler på veien med tilhørende og offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i løpet av to år.

Denne uken var representanter fra Asko, CHSnor, Norsk Lastebileier-Forbund og NHO samlet i Brummunddal for å beskue en lastebil som klinger kallenavnet «Emma». Emma er nemlig ingen hvem som helst - hun er verdens første "tunge" batterielektriske lastebil, og for tiden testkjører hun på norske veier for aller første gang. 

Både Hamar Arbeiderblad og TV2 var på plass for å dekke begivenheten.

Emma kan trekke en imponerende last på inntil 44 tonn. Hun er bygget på et Volvo-chassis, hvor forbrenningsmotoren er erstattet med fire elektromotorer som gir 680 hestekrefter og batteripakke på 500 kWt. Batterieffekten er altså fem ganger større enn en Tesla, for å sette det i perspektiv. 

«Emma» er utviklet av sveitsiske Designwerk under varemerket Futuricum. Volvokonsernet kjøpet nylig seksti prosent av aksjene i det sveitsiske selskapet. Det norske teknologiselskapet CHSnor AS er agent og tjenesteleverandør for Futuricum E-trucks i det nordiske markedet.

Bilen kan lade med 350 kW effekt i tillegg til en ombordlader på inntil 44 kW som kan benyttes til nattlading. En ny versjon av Emma med batterier på 1.000 kWt er klar til å settes i trafikk mot slutten av året. Det vil ventelig gi en rekkevidde på opp mot 60 mil.

Testkjøringen av Emma markerer startskuddet for det første store pilotprosjektet i Grønt landtransportprogram, som har amisjonen om å rulle ut de første 100 batterielektriske tunge lastebilene med tilhørende ladeinfrastruktur i løpet av to år – i transportkorridoren mellom Svinesund – Oslo – Innlandet.

Asko - som jobber for å bli klimanøytrale innen fem år - er piloteier og sitter i førersetet for prosjektet. Med seg drar Asko sine egne leverandører og transportører, samt andre bedrifter som ønsker å delta. Dette er det første av forhåpentlig mange tilsvarende pilotprosjekter i alle deler av den landbaserte næringstransporten, inkludert anlegg og landbruk.

Samarbeid om et grønt skifte i den landbaserte næringstransporten

Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Programmet ble etablert i januar 2021, etter å ha mottatt oppstartbevilgning fra Klima- og miljødepartementet i november 2020. I juni 2021 kom departementet med en tilleggsbevilgning - totalt 1,5 mill. kr for 2021. Deltakerne i programmet er staten (ved Klima og miljødepartementet), tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter.

Formålet med GLP er å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte med overgang til lav- og nullutslippskjøretøy og tilhørende lade- og fylleinfrastruktur. Programmet omfatter alle deler av den landbaserte næringstransporten, herunder lastebiler, varebiler, busser, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner.

 

Les mer

Kontakt oss om programmet
Om programmet
Forside