Pilotprosjekt: Utslippsfrie ekspressbusser

Grønt landtransportprogram igangsetter sitt tredje pilotprosjekt som vil skalere utslippsfri busstrafikk i det kommersielle markedet. Piloteiere er Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap, Telemark Bilruter og Konkurrenten.no.

Pilotprosjektet er etablert etter initiativ fra ekspressbusselskaper i NOR-WAY Bussekspress, med mål om å definere den beste teknologien for langdistanse-busser og identifisere energistasjoner som også kan bli servicepunkter for reisende og sjåfører. Om lag 40 busser vil inngå i pilotprosjektet som har en planlagt varighet på to år. Bussrutene til Valdressekspressen, Haukeliekspressen, Telemarksekspressen, Grenlandekspressen i tillegg til NBE-ruten (Stavanger)-Kristiansand-Arendal-Oslo med tilbringertjenester i Vinterkjær, Risør, Tangen, Kragerø vil omfattes i piloten.

Spørsmål pilotprosjektet søker å belyse

Hvilken type fremdriftsmotor og drivstoff egner seg best for langdistansebusser. Biogass, batterielektrisk eller hydrogenelektrisk? Testing av kjøretøytyper og fyllestasjoner.

Hvordan optimalisere effektivitet og service på rutene for reisende og sjåfører. Rutetid, fyllestasjon, sjåførhvile, serverings- og toalettforhold.

Hvordan kan vi samarbeide med eiendomsutviklere, energileverandører, drivstoffdistributører for å samordne med et større marked enn bussene representerer (lastebiler)

Hvordan kan vi samarbeide med kjøretøyleverandører, energileverandører, finansinstitusjoner og virkemiddelapparatet (Enova, Innovasjon Norge) for å oppnå konkurransedyktighet med dieselalternativet.

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside