Storskala pilotprosjekt: tunge batterielektriske lastebiler og ladeinfrastruktur ruller ut på Østlandet

Grønt landtransportprogram setter nå i gang det første pilotprosjektet der batterielektriske lastebiler og ladeinfrastruktur rulles ut i Østlandsområdet. Østlandet har et stort potensial og mulighet til å bli et lavutslippsområde for godstransport.

Det sentrale Østlandet er omkranset av Norges tetteste konsentrasjon av lager- og industrilokasjoner, og har dessuten et stort volum av korte ruteturer, noe som gjør dette til et svært aktuelt område for elektrisk transport. ASKO Transport skal lede prosjektet sammen med mange andre transportselskaper. Torpa Bilruter fra Dokka deltar også i pilotprosjektet og skal kjøre testbilen. Tonerud Transport, Br.Hansens Transport, Hagens Transport, O Westad & Sønner, Glacio og Engelund Termofrakt er med som observatører. Andre transportselskaper er også invitert til å bli med i prosjektet.

Pilotprosjektets formål

Målet med pilotprosjektet er å etablere Norges første fullskala nullutslipp transporttilbud for minst 100 lastebiler med tilhørende ladeinfrastruktur.

Skalering

Gjennom piloten ønsker Grønt landtransporprogram å bidra til å komme et skritt videre gjennom en større markedssatsning med flere bedrifter og en skalering av teknologien - i forhold til dagens situasjon som preges av enkeltstående bedriftseksempler. Målet er å ha 100 tunge elektriske lastebiler på veiene (totalvekt på 50 tonn per bil) som kan hurtiglades på flere offentlig tilgjengelige ladestasjoner i nærheten av hovedveiene eller logistikksentre på Østlandet. Med dette siktes det på å skape et kommersielt grunnlag for kjøretøyleverandører og ladeoperatører.

Standardisering

En annen hensikt med pilotprosjektet er å identifisere og standardisere en foretrukken løsning for hurtiglading med tilstrekkelig effekt for å sikre effektiv drift på kjøretøy. Det vil også arbeides med å utvikle et forretningskonsept for lading av tunge kjøretøy med tilpasning til nasjonale og internasjonale forhold.

Konkurransedyktighet

Videre er ambisjonen å oppnå en TCO-paritet (lik totalkostnad av eierskap) med dieselalternativet, foruten å utvikle og installere infrastruktur for lynlading for å sikre effektiv driftstid på biler. Det tilsiktes og å utvikle risikoavlastende forretningsmodeller for transportselskaper for å ytterligere fremme teknologiskiftet.

Spørsmål pilotprosjektet søker å belyse

  1. Kan vi få et større antall nullutslipp tungbiler på vegen med fleksibilitet, rekkevidde, ladehastighet og kostnad for eie og drift som gjør at vi kan skifte fra diesel til el i løpet av en prosjektperiode på to år?
  2. Vil vi oppnå offentlig tilgjengelige lynladepunkter lokalisert der det passer tungtransporten som tilbyr lading i løpet av en halv times sjåførpause og som kan fungere godt med nattlading på stasjoneringssted?
  3. Hvordan kan vi oppnå optimal og konkurransedyktig logistikk for våre kunder når samme bil benyttes for flere kunder?

Status

I august 2021 skal pilotprosjektet kick-starte testingen av en elektrisk lastebil som har fått kallenavnet "Emma". Den elektriske lastebilen er utviklet av Swiss Designwerk under varemerket Futuricum. Volvo-gruppen kjøpte nylig seksti prosent av aksjene i det sveitsiske selskapet. Det norske teknologiselskapet CHSnor AS er agent og tjenesteleverandør for Futuricum E-trucks i det nordiske markedet.

Dette blir den første demonstrasjonen av Futuricums elektriske lastebil på norske veier.

Emma er bygget på et Volvo-chassis og kan trekke laster på opptil 44 tonn. Emma er dessuten den første E-lastebilen i Norge som kan lade sitt store batteri under en sjåførpause. Forbrenningsmotoren erstattes av fire elektriske motorer som gir 680 hestekrefter og en batterikapasitet på 500 kWt. Lastebilen kan lades med en ekstern 350 kW lader i tillegg til en innebygd lader med 44 kW som kan brukes til lading over natten. En ny modell av E-lastebilen med en batterikapasitet på 1000 kWt vil være klar for veien innen utgangen av dette året. Det vil ventelig gi en rekkevidde på opp mot 600 km.

Se video fra Teknisk Ukeblad da de besøkte ASKOs hovedkontor i Oslo for en demonstrasjon av den elektriske lastebilen Emma. 

 
Les mer

Kontakt oss om programmet
Om proggrammet
Forside