NHO

Innhold

Folk trenger jobb. Bedrifter trenger folk.

Mouayad med familie

Mouayad kom fra Syria til Norge som båtflyktning. I Lofoten fant han sin kone, og han fikk jobb i Matbørsen. Foto: Tom Mathisen.

Alle vinner på et inkluderende arbeidsliv. Det er viktig for enkeltpersoner som trenger jobb, og for bedrifter som trenger arbeidskraft. Samtidig er det viktig for samfunnet fordi det sikrer velferdsstaten vår.

- Arbeidsinkludering er vinn-vinn! Bedriftene mangler arbeidskraft, samtidig står alt for mange på utsiden av arbeidslivet. Arbeidsgiver tjener på dette, kandidatene tjener på dette og samfunnet tjener på dette. Vi må bare legge godt til rette for at alle parter lykkes, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

 

Hvordan lykkes med inkludering

NHOs bedrifter viser stor vilje til å inkludere - 1 av 3 har inkludert personer som trenger ekstra tilrettelegging det siste året.  Dette må vi bygge videre på, og det er flere elementer som er viktige for at vi skal få dette til.

  1. God match mellom tilbud og etterspørsel er avgjørende. NHOs erfaring er at inkludering som tar utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft har større sjanse for å lykkes.
  2. Mange som i dag står utenfor arbeidslivet mangler utdanning og grunnleggende kompetanse eller ferdigheter. Myndighetene må sørge for tilstrekkelige og relevante tiltak for kvalifisering og kompetanseheving. Utdanning og arbeidsmarkedstiltak må videreutvikles i tak med behovene i arbeidslivet.
  3. Videre må det sikres gode tiltak som bidrar til å redusere arbeidsgivers risiko ved å ta inn kandidater som av ulike grunner sliter med å få jobb. Arbeidsgiverne ønsker seg et virkemiddelapparat som kjenner bedriften, som er tilgjengelig og enkelt å forholde seg til. 

Inkludering skal dekke arbeidsgivers behov 

NHOs erfaring er at det er fullt mulig å få til modeller for inkludering som både gir den enkelte muligheter og som møter arbeidsgivers behov. Det har vi sett gjennom NHOs eget rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet (2012-2018), der 80 % av de som gikk igjennom et arbeidspraksisløp fikk tilbud om jobb. 

Prosjektet var en så stor suksess at NHO tok initiativ til et tettere samarbeid med NAV for å øke omfanget av inkludering i arbeidslivet. 

Resultatet ble at NHO i 2019 inngikk et samarbeid med NAV og øvrige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om prosjektet "Vi inkluderer". Prosjektet er nå et viktig bidrag til regjeringens inkluderingsdugnad. 

Fokuset i dette samarbeidet er nettopp at bedriftens behov for arbeidskraft skal stå sentralt. Tradisjonelt sett har arbeidsmarkedspolitikken i Norge særlig vært rettet mot tilbudssiden, altså kvalifisering av den enkelte. 

NHO og NAV samarbeider

NHO ser nå fram til å fortsette samarbeidet med NAV om prosjektet "Vi inkluderer". Dette er i første omgang et pilotprosjekt i Oslo, Vestlandet og Trøndelag. 

Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil også gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester. 

Bedrifter som inkluderer tar et stort samfunnsansvar. Det er også mange eksempler på at å rekruttere på denne måten har gitt bedriftene svært lojale og dyktige medarbeidere som løser et reelt behov for arbeidskraft.

Her kan du lese mer om hvordan du som arbeidsgiver kan tilby jobb til noen som står utenfor arbeidslivet i dag:

Slik kommer du i gang med inkludering!