Slik kan du rekruttere fra hele befolkningen

Illustrasjonsfoto: iStock

Her finner du inspirasjon til hvordan din bedrift kan ta i bruk flere rekrutteringskanaler for å finne motiverte ansatte.

Mange bedrifter mangler nå folk. Samtidig står ca 20 prosent av den yrkesaktive befolkningen utenfor arbeidslivet med en kompetanse som pr. i dag ikke helt matcher næringslivets behov. Nå ønsker vi å hjelpe deg som medlemsbedrift å finne arbeidskraft i en tid hvor behovet er rekordstort.

I tillegg til tradisjonelle rekrutteringskanaler har du tre muligheter vi ønsker å løfte frem:
1. Nav hjelper deg å rekruttere fra hele befolkningen
2. Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering 
3. Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid og inkludering 


1. Nav hjelper deg å rekruttere fra hele befolkningen

Gjennom Nav kan du få tak i folk som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. En mulighet du kanskje ikke har tenkt på er å ansette en person som kan ha behov for noe tilrettelegging. For slike ansettelser kan du få oppfølging, økonomisk støtte og hjelp fra Nav. Dette samarbeidet gjør at det ofte er lite tilrettelegging som skal til for å få nye og motiverte ansatte. 
I NHO har vi erfart at personer som får slike muligheter for å komme tilbake i jobb kan bli dine mest lojale ansatte. Om det ikke fungerer på første forsøk, så ikke gi opp. 

Eksempler på bistand fra Nav

 • lønnstilskudd
 • mentortilskudd
 • inkluderingstilskudd
 • tilretteleggings- og oppfølgingsavtale

Slik er prosessen 

 1. Du som arbeidsgiver tar kontakt med Nav
 2. Kartleggingssamtale der Nav blir kjent med ditt behov
 3. Nav finner og presenterer de mest aktuelle kandidatene for din bedrift
 4. Plan med avtale om støtteordninger avklares
 5. Nav følger opp både arbeidsgiveren og arbeidssøkeren for å sikre at dere får den hjelpen dere trenger
Råd til arbeidsgivere for å lykkes
 • Ha en fast kontaktperson for dette i egen bedrift, og be om en fast kontaktperson hos NAV
 • Godt forarbeid og forankring i bedriften er avgjørende

Slik går du frem for å inkludere folk som trenger tilrettelegging (nav.no)

2. Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Bemanning og rekruttering 

Bransjeforeningen gir deg en oversikt over bedrifter som har tilgjengelige kandidater til enhver tid. Her finner du kandidater innenfor de fleste yrkesgrupper. Du kan filtrere på fylke for å finne bedrifter nær deg. Noen bedrifter opererer  nasjonalt.

Alle bedriftene er godkjent som "Revidert Arbeidsgiver (RA)". Dette er en kvalitetsordning som er obligatorisk for bemanningsbedrifter i NHO Service og Handel. Virksomhetene må gjennom revisjon hvert andre år for å beholde sin RA-status. 

RA-godkjente bedrifter som kan hjelpe deg å finne en kandidat

 

3. Inngå samarbeid med en bedrift i NHOs bransjeforening Arbeid og inkludering 

Bedriftene i NHOs bransjeforening Arbeid & Inkludering  veileder mennesker inn i en jobb eller en utdanning som passer for dem. Dette gjør de på oppdrag for Nav. De er opptatt av å finne en kandidat som matcher arbeidsgivers behov. 

Oversikt over bedriftene (arbeidoginkludering.no)


4. Andre muligheter

Ønsker du å rekruttere arbeidskraft, kan vi anbefale nyttige digitale møteplasser som FINN og arbeidsplassen.no