Innhold

Er du vår nye rollemodell?

Jenter og teknologi er et prosjekt som NHO, NITO og NSR samarbeider om og som har som mål å øke kvinneandelen på teknologiutdanninger i alle deler av utdanningssystemet.
 
Vi skal ut på turné og besøke 17 steder over hele landet, og leter etter lokale rollemodeller til hvert enkelt sted vi besøker. Vi vil vise jenter i 9. og 10. klasse relevansen og mulighetene som teknologi og realfag har i arbeidslivet. Med oss på laget skal vi derfor ha kvinnelige rollemodeller fra hele landet. Er du vår neste lokale rollemodell?

Vi søker deg som har bakgrunn fra enten tekniske yrkesfag, fagskole eller realfag og teknologi på høyskole og universitet. Du er mellom 18 og 30 år, og er enten fremdeles under utdanning eller i jobb. 

 

Merk at lokale rollemodeller i hovedsak kun deltar på ett arrangement. Dersom din profil passer til ett av våre arrangementer kommer vi til å ta kontakt med deg på e-post eller mobil. På selve arrangementet vil du bli invitert til en ca. 15 minutter lang sofasamtale med vår konferansier Synne. Synne vil ta kontakt med deg på forhånd av arrangementet for å snakke om hva dere går gjennom i sofasamtalen og bli bedre kjent. 

Er du student eller i jobb?
Har du erfaring med å stå på scenen? (Dette er ikke et krav, opplæring vil gis.)

Formål

NHO, NITO og NSR samarbeider om prosjektet «Jenter og teknologi» som har et overordnet mål om å bidra til å øke kvinneandelen på teknologiutdanninger i alle deler av utdanningssystemet. Vi skal ut på en landsdekkende turné i november rettet mot jenter i 9. og 10. klasse og besøke 17 steder i Norge. Ett av målene ved turnéen er å vise jentene relevansen og mulighetene som teknologi og realfag har i arbeidslivet. Arrangementene er knyttet opp mot læreplanmålene, personlige valg, utdanning, yrker og arbeid.

For å best mulig inspirere jentene vi møter er vi på utkikk etter rollemodeller som kan gi dem et innblikk i hva som kan vente dem dersom de velger en teknologiutdanning. Vi ønsker å samle inn opplysninger om de som kan være interessert, slik at vi kan ta kontakt med dem dersom de skulle være aktuelle på ett av arrangementene våre. 

 
Deling og sletting av opplysninger:

Vi deler ikke dine opplysninger med andre enn NHO og NITO. Vi kan eventuelt slette dine opplysninger om du sender en e-post til karoline.lovall@nho.no

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: