Innhold

Artikler

Vis filtrering

61 resultater

Type artikkel
Velg område
61 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, NOx-fondet

  Rapporter og presentasjoner

  NOx-fondet reiser rundt og informerer om incentivordningen, deltar og arrangerer konferanser og seminarer rundt om i landet. Her kan du laste ned rapporter og presentasjonene.

 2. Fagartikkel, NOx-fondet

  Regelverk

  Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.

 3. Fagartikkel, NOx-fondet

  Innvilget støtte

  NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Tiltakene har en forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.

 4. Fagartikkel, NOx-fondet

  Næringslivsorganisasjonene

  NOx-fondets medlemmer er de femten samarbeidende næringslivsorganisasjonene som undertegnet Miljøavtalen om NOx.

 5. Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

  Nordlandsbanen på biogass

  Norsk Gassforum, med økonomisk støtte fra NOx-fondet, har satt ut oppdrag til Rambøll for å gjennomføre en utredning av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Rapporten beskriver hvorvidt biogass, teknisk og økonomisk sett, er et realistisk alternativ for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge.

 6. Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

  Sammen om å kutte utslipp

  Presentasjoner fra NOx-fondets seminar 6. september i Næringslivets Hus, Oslo

 7. Fagartikkel, NOx-fondet

  Rapporter

  Her finner du aktuelle rapporter publisert etter støtte fra NOx-fondet.

 8. Fagartikkel, NOx-fondet

  Om NOx-fondet

  NOx-fondets hovedmål er å redusere NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der virksomhetene som er med betaler inn etter mengde utslipp og kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. NOx-fondet gir støtte til konkrete NOx-reduserende tiltak for virksomheter omfattet av NOx-avtalen.