Innhold

Innvilget støtte

Innvilget støtte fra NOx-fondet innenfor NOx-avtalen 2018-2025. Omfatter støtte til NOx-reduserende tiltak, målinger og service og vedlikehold på SCR-anlegg.

Støtte til NOx-reduserende tiltak

I perioden 2018-mai 2020 har NOx-fondet gitt tilsagn til 236 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak (konfidensielle og trukket inngår ikke i oversikten). Samlet støtte som er innvilget er ca. 4,7 mrd. kroner. Gjennomføres tiltakene som planlagt er forventet NOx-reduksjon på nesten 15 000 tonn. 

Støtten utbetales i kr/kg NOx i forhold til realisert utslippsreduksjon. Det endelige støttebeløpet blir fastsatt etter at tiltaket er gjennomført og NOx-reduksjonen er verifisert av DNV GL.

 Oversikt over innvilget støtte til tiltak

Støtte til måling 

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger. 

I forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet også støtte til måling av NOx-utslipp, hvor kostnader til måling før og etter gjennomføring av tiltaket kan inkluderes som en del av investeringen.

Oversikt over innvilget støtte til måling 

Støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy 

For å  bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og spesielt NOx-reduksjonen, opprettholdes over tid, gir NOx-fondet støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy.

Oversikt over innvilget støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: