Innhold

Regelverk

Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.

Avgiftspliktige virksomheter 

Avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Registrering hos myndighetene

Avgiftspliktige virksomheter skal registreres hos Skatteetaten via Elsær/Altinn. For virksomheter tilsluttet NOx-fondet skal kopi av tilslutningsbeviset sendes myndighetene.

Beregning av avgift 

Se mer informasjon om rapportering av NOx-utslipp

Fastsettelse av kildespesifikk utslippsfaktor 

Kompetent myndighet kan fastsette kildespesifikk utslippsfaktor etter søknad fra den avgiftspliktige. Kompetent myndighet er Miljødirektoratet for landbasert virksomhet, Sjøfartsdirektoratet for fartøy, Luftfartstilsynet for luftfart og Oljedirektoratet for installasjoner på kontinentalsokkelen.

 

Hva er NOx

NOx-avtalen

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: