Innhold

Slik får du utbetalt støtte fra NOx-fondet

Det er utarbeidet skjema som virksomheter med tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak må bruke for å rapportere effekten av tiltaket.

Opplysningene vil bli benyttet både som grunnlag for utbetaling av støtte fra NOx-fondet og som grunnlag for fondets rapportering til myndighetene.


Egenerklæringsskjema

Virksomheten plikter å rapportere gjennomføring av tiltaket og tiltakets NOx-reduserende effekt (innsendelse av egenerklæring) så snart som mulig. 

Ved å fylle ut egenerklæringsskjemaet så grundig og samvittighetsfullt som mulig sikrer virksomheten seg en raskest mulig saksbehandling. Dersom eventuelle manglende opplysninger må innhentes, vil fondets tidspunkt for utbetaling til virksomhetene og innrapportering til myndighetene kunne bli forsinket.

Søknadsnummer 1500-3100
Søknader sendt inn før 1.12.20 skal fylle ut Word-skjema som sendes til post@nox-fondet.no. Dette gjelder søknader med søknadsnummer fra 1500-3100.

Skjema for egenerklæring av NOx-tiltak

Søknadsnummer fra 4000
Søknader sendt inn etter 1.12.20 skal logge seg inn på vår portal og fylle ut digitalt egenerklæringsskjema. Dette gjelder søknader med søknadsnummer fra 4000.

Søknadsportal

Utbetalingsbrev

Etter at DNV har kvalitetssikret opplysningene vil NOx-fondet sende brev til virksomheten med de data som vil ligge til grunn for utbetalingen av støtte, samt andre nøkkelopplysninger knyttet til utbetalingen.

Dette dokumentet benyttes som grunnlag for utbetalingen av støtten fra NOx-fondets side.