Innhold

Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

NOx-avtalen for 2018-2025 er signert. Avtalen ble godkjent av EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 22 februar 2018. Den nye NOx-avtalen krever tilpasninger i NOx-fondets støtteordning. 

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader.  

Veiledning til søknader om støtte


Søknadsskjema

For å søke om støtte må aktuelt søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjema støtte til tiltak

Spesifikasjon av LNG-kostnader

Søknadsskjema støtte til måling

Søknadsskjema støtte til katalysatorelementer

Søknadsskjema støtte til årlig service på SCR-anlegg for fiskebåter


Spesielt for ureasøknader

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea - elektronisk søknad via vår portal

 

Behandling av søknader

DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte til tiltak på oppdrag fra NOx-fondet.

Søknader om støtte til tiltak blir deretter behandlet på NOx-fondets styremøte. Dato for gjenværende styremøter første halvår i 2018 er gitt under.

  • Tirsdag 21. august
  • Tirsdag 2. okt. Ingen ordinær behandling av søknader. 
  • Tirsdag 13. nov.
  • Tirsdag 18. des