Innhold

Søk støtte fra NOx-fondet

Næringslivets NOx-fond kan etter søknad gi støtte til NOx-reduserende tiltak.

NOx-fondet har utarbeidet en søknadsveiledning som beskriver hvilke opplysninger fondet trenger for å kunne behandle søknader.  


Søknadsskjema

For å søke om støtte må aktuelt søknadsskjema fylles ut.

Søknadsskjema støtte til tiltak

Søknadsskjema støtteprogram til flåtefornyelse

Spesifikasjon av LNG-kostnader

Spesifikasjon av batterikostnader

Søknadsskjema støtte til måling

Søknad om støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy

Spesielt for ureasøknader

Søknad om støtte til urea skal sendes inn elektronisk via vår web-portal. Man må være pålogget bruker for å søke. Dersom du ikke er registrert bruker, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.

Søknad om støtte til urea via vår web-portal

Behandling av søknader

DNV GL foretar uavhengig faglig kvalitetssikring av hver enkelt søknad om støtte til tiltak på oppdrag fra NOx-fondet.

Søknader om støtte til tiltak blir deretter behandlet på NOx-fondets styremøte. Dato for  styremøter i 2020 er gitt under.

 • Tirsdag 18. februar. Behandling av søknader.
 • Torsdag 2. april. Ingen ordinær behandling av søknader.
 • Onsdag 6. mai. Behandling av søknader.
 • Mandag 22. juni. Ingen ordinær behandling av søknader.
 • Onsdag 26. august. Behandling av søknader.
 • Onsdag 7. oktober. Ingen ordinær behandling av søknader.
 • Onsdag 25. november. Behandling av søknader. 

Prioritering av søknader om støtte

NOx-fondet har besluttet å innføre prioritering av søknader om støtte for å sikre tilstrekkelig kapital til gode tiltak gjennom hele avtaleperioden.

Prioritering av søknader kan gi følgende utfall for den enkelte søknad:

 • Tilsagn i tråd med støttebetingelser
 • Avkortning i støtten i forhold til støttebetingelser
 • Utsettelse, ny vurdering ved neste styremøte
 • Avslag, selv om tiltaket i utgangspunktet kvalifiserer til støtte

Hvordan prioriteringen skal gjennomføres i detalj er til avklaring, men viktige aspekter som vil bli vurdert i prioriteringene er:

 • Effektiv støttesats (fordel med lavere støttesatser)
 • Sikker varighet på tiltaket (funksjon og tilstedeværelse i avgiftspliktig område)
 • NOx-reduksjonens størrelse og virketid i avtaleperioden
 • Støttens omfang, også sett i sammenheng med støttetildeling til tilgrensende prosjekter/tiltak.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: