Innhold

Støtte til NOx-reduserende tiltak

Her søker du om støtte til NOx-reduserende tiltak.

NOx-fondet har en ny nettbasert løsning for innsending av søknader til NOx-reduserende tiltak. Vi anbefaler å bruke nettleserne Google Chrome, Safari, Edge, eller Mozilla Firefox.

Søker bør lese godt igjennom veiledning til søknader om støtte før søknad fylles ut og sendes inn.

Søknadsveiledning

Søknadsportal

Søknader om støtte til tiltak blir behandlet på NOx-fondets styremøter. Søknader må være mottatt hos NOx-fondet minst 4 uker før det styremøtet søknaden ønskes behandlet på.

Dato for styrebehandling av søknader

 

Ved behov for bistand, kontakt NOx-fondet og vi vil hjelpe deg.