Innhold

Årsrapport 2019

Nyhet, NOx-fondet

Publisert

Årsrapport for 2019 er nå tilgjengelig.

Rapporten inkluderer forhold som NOx-fondet er pålagt å rapportere til myndighetene.

I tillegg inneholder rapporten beskrivelser av hvilke endringer og viktige saker som har funnet sted i løpet av året, og hvordan næringslivet samlet sett ligger an med tanke på NOx-utslipp i forhold til utslippstaket i NOx-avtalen.


Du kan lese hele rapporten her