Innhold

Driftsstøtte til urea gis ikke ved myndighetspålagte Tier III-krav

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Det gis ikke ureastøtte til skip som driftes i områder der skipet må oppfylle myndighetspålagte Tier III-krav.

NOx-fondet vil derimot videreføre støtteprogrammet for forbruk av urea på skip og rigg med SCR ut 2025 som faller utenfor disse kravene.

Lavere støttesats og -andel til forbruk av urea vurderes i 2023 for årene 2024 og 2025.