Innhold

  • NHO
  • NOx-fondet
  • Nyheter
  • El-motorer og el-kjeler skal ikke inkluderes i avgjørelsen om en utslippsenhet er NOx-avgiftspliktig

El-motorer og el-kjeler skal ikke inkluderes i avgjørelsen om en utslippsenhet er NOx-avgiftspliktig

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Effekten av elektromotorer som drives av batterier som lades med strøm fra land og elektrokjeler skal holdes utenfor ved fastsettelse av samlet effekt som legges til grunn for å avgjøre om en utslippsenhet (skip eller fabrikk) er NOx-avgiftspliktig. Dette er nå presisert i forslag til et stortingsvedtak om NOx-avgift for 2019.

NOx-fondet har fått flere henvendelser fra virksomheter som lurer på om el-motorer (som drives med batterier som lades med strøm fra land) og el-kjeler skal inkluderes når det skal beregnes om et objekt er avgiftspliktig eller ikke. Nå har Stortinget vedtatt at ved beregningen av effekt, skal effekten av slike motorer og kjeler ikke tas med. Dette er nå presisert i § 1 annet ledd (se s. 414 i Prop'en i lenken under). Det er også nevnt under omtalen av NOx-avgiften i punkt 13.11 (på s. 223-224).

Les mer her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: