Innhold

  • NHO
  • NOx-fondet
  • Nyheter
  • Elkem Bremanger beslutter oppgradering av silisiumovn for å øke effektiviteten og redusere NOx-utslipp

Elkem Bremanger beslutter oppgradering av silisiumovn for å øke effektiviteten og redusere NOx-utslipp

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Elkem Bremanger

Elkem Bremanger

Elkem har fått tilsagn om 90 millioner kroner i støtte av NOx-fondet til å oppgradere silisiumovn 5. Tiltaket som nå er besluttet, vil redusere utslippet med ca. 400 tonn NOx.

Elkem gjør en betydelig oppgradering på en av ovnene ved Elkem Bremanger. Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner. Gjennom oppgraderingen vil opp mot 50 % av NOx-utslippene reduseres, som tilsvarer utslippet til i overkant 100 000 dieselbiler.
NOx-fondets støtte har vært utløsende for Elkems investeringsbeslutning.

- Prosjektet på Elkem Bremanger har store muligheter for å kutte NOx-utslippene betydelig, og vi er derfor glade for at vi kan bevilge penger som bidrar til å utløse dette prosjektet. Dette er ett av seks Elkem-prosjekter som NOx-fondet har utbetalt eller gitt tilsagn om støtte til, og i sum er Elkems satsninger viktige for å sikre vesentlige reduksjoner i nasjonale NOx-utslipp, sier daglig leder i NOx-fondet, Tommy Johnsen. 


Du kan lese mer i pressemeldingen fra Elkem her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: