Innhold

Elkem har besluttet å oppgradere ovn 1 ved Elkem Salten

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Elkem Salten

Elkem Salten. Foto: Elkem

Oppgraderingen vil redusere NOx-utslippene med opp mot 50 prosent og NOx-fondets støtte har vært utløsende for Elkems investeringsbeslutning.

Silisiumsproduktene fra Elkem Saltens tre smelteovner er viktige komponenter i produksjon av  en rekke produkter som eksporteres globalt. Elkem Salten oppgraderte de to andre ovnene i 2013 og 2015 og etter denne ombyggingen vil verket ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500 000 dieselbiler. Med denne investeringen vil alle tre ovnene på Salten ha NOx-reduserende teknologi. Dette er en viktig investering for at Elkem skal nå sine miljømål.

- NOx-fondet har bidratt med betydelig støtte for å utløse prosjektene, og til gjengjeld ligger NOx-utslippene samlet fra alle ovnene an til å bli redusert med over 1500 tonn. Dette er av vesentlig betydning for NOx-avtalen med myndighetene, og for at Norge som nasjon skal overholde sine internasjonale forpliktelser om å redusere NOx-utslipp, sier Tommy Johnsen, daglig leder i NOx-fondet.

Du kan lese mer i pressemeldingen fra Elkem her