Innhold

Endring i krav og støtte til måling og vedlikehold av SCR-anlegg på skip

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har endret på krav og støtte til måling og vedlikehold av SCR-anlegg. Endringene gjennomføres for å sikre at slike anlegg fungerer tilfredsstillende over tid, NOx-reduksjonen opprettholdes og urea ikke overdoseres. Endringen trer i kraft 1. januar 2020.

NOx-fondet har gitt vesentlig støtte til innstallering av over 300 SCR-anlegg på skip. Det er derfor viktig at fondet også bidrar til å sikre at teknologien fungerer tilfredsstillende over tid. Blant annet er ammoniakk (NH3)-slipp fra dårlig vedlikeholdte/innstilte SCR-anlegg en problemstilling som ønskes redusert. NOx-fondet vil som før gi støtte til målinger og service på SCR-anlegg. I tillegg vil det være mulig å søke støtte om 25 000 kr ekstra for NH3-måling, 3 000 kr ekstra per motor med ekstra NOx-måling og 3 000 kr ekstra per motor med ekstra NH3-måling. Denne tilleggsstøtten er innført fordi NOx-fondet stiller skjerpede krav til hva som skal måles og hvor ofte det skal måles.

Maksimal støtteandel til utslippsmålinger reduseres fra 80 % til 70 %.

Du kan lese mer om krav og støtte i notatet her

Endringene vil bli inkludert i neste oppdatering av NOx-fondets søknadsveileder.