Innhold

Endring i støttebetingelser for tiltak på rigger

Nyhet, NOx-fondet

Publisert

For SCR på rigger øker NOx-fondet støttesatsen fra 200 kr/kg til 400 kr/kg NOx redusert.

Endringen i støttesats gjennomføres for å redusere søkers risiko for vesentlig lavere støtteutbetaling enn maksimalt støttebeløp i tilsagn.
NOx-fondet håper dette vil motivere til at flere rigger installerer SCR-anlegg.
Økningen i støttesats gjelder for nye eller reviderte søknader som enda ikke er styrebehandlet.

Videre lempes det også på kravet om sikker drift i minst to år etter at tiltaket er gjennomført.
I stedet stilles det krav om at søker ut fra eget skjønn sannsynliggjør tilstedeværelse på norsk sokkel fremover i tid basert på kontrakter og andre forhold.

Endringen i kravet om sikker drift endres for alle søknader.

Regelen om avkortet støtte til rigger ved fjerde søknad fra samme selskap (maks. 25 mill. kr) blir fjernet. Selskaper som har tilsagn om et slikt avkortet støttebeløp, har muligheten til å søke om revidert behandling. Søknaden kan imidlertid risikere avslag.