Innhold

Endring i støttebetingelser

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondets styre besluttet på styremøtet den 27. august 2019 å redusere støttesatser og maksimal støtteandel.

Endringene omfatter alle søknader til behandling fra og med styremøtet 27. august, i tillegg til alle utsatte søknader:

  • Tiltak som tidligere kvalifiserte til støttesats 500 kr/kg reduseres til 400 kr/kg.
  • Tiltak som tidligere kvalifiserte til støttesats 250 kr/kg reduseres til 200 kr/kg.
  • Maksimal støtteandel reduseres fra 80 % til 70 %.

Disse endringene er gjennomført for at flere søknader skal kunne få tilsagn om støtte.

I tillegg har enkelte andre innstramninger blitt implementert, primært for å unngå å støtte tiltak som ellers ville blitt gjennomført uten støtte.

  • Det gis ikke støtte til LNG-fremdriftssystemer på LNG-bunkringsfartøy.
  • For skip med kjølstrekking før 1.1.2021, men som på grunn av operasjonsområde opplagt likevel må utrustes for å kunne tilfredsstille Tier III-utslippsnivå, legges Tier III til grunn som referansetilstand. Dette gjelder for eksempel nye cruiseskip planlagt for drift også i amerikanske farvann.
  • Eldre enheter (skip), som bygges om til annen bruk enn det enheten i utgangspunktet er designet for, behandles som nybygg med hensyn til støttebetingelser.
  • For store tiltak (over 30 mill. kr i støtte) med opplagt kort tilbakebetalingstid, vil driftsmessig lønnsomhet bli vurdert inn i støtteutmålingen.

Søknadsveilederen er oppdatert med disse endringene.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: