Innhold

Endringer i NOx-fondets støttebetingelser

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet innfører strengere krav til store søknader og avvikler støtte til marginale NOx-reduksjoner.

Prosjekter som kvalifiserer til støtte på over 100 mill.kr.
Prosjekter som omfatter NOx-reduserende tiltak som kvalifiserer til støtte på over 100 millioner kroner har i hovedsak vært fra olje- og gassnæringen og landbasert industri. For å sikre størst sannsynlighet for gjennomføring, krever NOx-fondet at prosjektet må ha nådd et gitt modenhetsnivå før søknaden behandles. For å definere modenhetsnivå så kan standard prosjektbetegnelser (DG0-DG4, se under), eller andre tilsvarende definisjoner benyttes. DG1 må være passert før søknaden behandles i NOx-fondet.

• Pre-DG0: For-studier og prosjektforberedelser
• DG0-beslutning: Interessant prosjekt
• DG0-DG1: Gjennomførbarhetsanalyser
• DG1-beslutning: Gjennomførbart innenfor gjeldende beslutningskriterier
• DG1-DG2: Utredning av konseptet
• DG2-beslutning: Konsept valgt
• DG2-DG3: Design og forprosjektering
• DG3-beslutning: Kontraktstildeling
• DG3-DG4: Konstruksjon og gjennomføring
• DG4: Oppstart drift
• Post-DG4: Drift

Kravet er innført på grunn av NOx-fondets prioriteringer mellom søknader. I den forbindelse ønsker NOx-fondet å prioritere de mest modne prosjektene som gir størst sannsynlighet for gjennomføring, uten at prosjektet har nådd beslutning om gjennomføring.

 

Avviklet støtte til meget små NOx-reduksjoner
NOx-fondet avvikler den unntaksvise støtten til energieffektiviserende tiltak der den drivstoffbesparende effekten er mindre enn 2 % og gir mindre enn 1 tonn NOx-reduksjon. Dette gjelder også selv om den faktiske reduksjonen enkelt kan utledes gjennom et regnskap over energiuttak (kWh) før og etter tiltak.
Endringen gjennomføres fordi NOx-fondet ønsker å fokusere sine ressurser på tiltak som gir vesentlige utslippsreduksjoner.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: