Innhold

Endringer i støtteordning for service og vedlikehold av SCR-anlegg

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Støtte til utskiftning av katalysatorelementer og årlig service på fiskebåter går ut og erstattes med et felles støtteprogram som i tillegg omfatter støtte til utskiftning av komponenter på SCR-anlegg.

NOx-fondet har etablert dette støtteprogrammet for å bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og NOx-reduksjonen opprettholdes over tid. Virksomhetene har plikt til å opprettholde den NOx-reduserende effekten ut 2025 for tiltak som har mottatt støtte fra NOx-fondet, slik det fremgår av tilslutningserklæringen (pkt. 2d) som virksomheten har signert på.

Støtteprogrammet omfatter støtte til følgende service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy:

 • Undersøkelser og justering av SCR-anlegg utført av eksternt service-personell.
 • Utskiftning av katalysatorelementer.
 • Utskiftning av øvrige komponenter.
 • Supplering med nye komponenter.

Følgende gjelder for støttens omfang:

 • Det gis støtte på 50 % av dokumenterte kostnader, oppad begrenset til en akkumulert støtte på 500 000 kr per fartøy for perioden 01.01.2016 – 31.12.2020.
 • Støtte gis innenfor en samlet støtteramme på 25 mill. kr for årene 2019 og 2020. NOx-fondet kan vurdere å utvide rammen og tidsrommet ved behov.

Følgende betingelser for støtte gjelder:

 • Støtte gis kun til SCR på skip og fiskefartøy.
 • Støtte gis i etterkant av påløpt kostnad. Det er også mulig å søke om støttetilsagn i forkant av gjennomføring dersom virksomheten ønsker dette.
 • Støtte til service gis maksimalt en gang per kalenderår. 
 • Støtte til utskiftning av katalysatorelementer gis maksimalt hvert 5. år.
 • Støtte til utskiftning av komponenter gis maksimalt hvert 5. år for komponenter som slites lett og komponenter som ikke lenger supporteres av leverandør.
 • Støtte til utskiftning av øvrige komponenter gis maksimalt hvert 10. år.
 • Ved støtte til nye komponenter som ikke finnes på anlegget fra før, må det sannsynliggjøres at dette vil bedre anleggets funksjonalitet.

Eget søknadsskjema er tilgjengelig på NOx-fondets hjemmesider.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: